Renta på nye lån øker

Publisert:

Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,04 prosentpoeng fra mai til juni 2019 til 2,73.

Rentestatistikken viser at renten på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) fra et utvalg av banker og kredittforetak økte med 0,04 prosentpoeng i juni til 2,73 prosent.

Flytrenta på nye boliglån økte med 0,03 prosentpoeng til 2,72 prosent, mens fastrenta falt med 0,03 prosentpoeng til 2,84. Flyt- og fastrenta på utestående boliglån var uendret på henholdsvis 2,74 og 2,84 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16 0.50
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12 0.50
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10 0.50
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07 0.50
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03 0.50
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99 0.50
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96 0.50
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95 0.50
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94 0.50
Mars 2017 2.52 2.7 2.53 2.93 0.50
April 2017 2.52 2.64 2.53 2.92 0.50
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9 0.50
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88 0.50
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86 0.50
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86 0.50
Sep. 2017 2.49 2.45 2.50 2.84 0.50
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mars 2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
April 2018 2.41 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.42 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov.2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des.2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan.2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mars 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
April 2019 2.59 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.69 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25

Redusert innskuddsrente for husholdninger

Renta på innskudd fra husholdninger falt med 0,02 prosentpoeng, til 0,90 prosent. For ikke-finansielle foretak økte den med 0,05 prosentpoeng til 0,90 prosent. Renta på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger var henholdsvis 0,73 prosent og 2,23 prosent i juni 2019.

Utlånsmarginen på utestående boliglån til husholdninger falt med 0,03 prosentpoeng til 1,19 prosent, mens utlånsmarginen på nye boliglån økte med 0,02 prosentpoeng, til 1,18 fra mai til juni  2019. Bankenes innskuddsmargin var omtrent uendret på 0,65 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,02 prosentpoeng til 1,55 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mars 2017 1.54 1.57 0.99
April 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80
Sep. 2018 1.67 1.71 0.82
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78
Des.2017 1.60 1.67 0.82
Jan.2018 1.57 1.63 0.86
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03
Mars 2018 1.24 1.28 1.19
April 2018 1.29 1.33 1.13
Mai 2018 1.41 1.44 1.02
Juni 2018 1.43 1.46 1.00
Juli 2018 1.40 1.40 1.05
Aug 2018 1.38 1.39 1.05
Sep 2018 1.32 1.32 1.12
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18
Nov.2018 1.34 1.35 1.24
Des.2018 1.26 1.31 1.29
Jan.2019 1.22 1.30 1.29
Feb 2019 1.20 1.28 1.30
Mars 2019 1.15 1.21 1.37
April 2019 1.17 1.14 1.43
Mai 2019 1.16 1.22 1.53
Juni 2019 1.18 1.19 1.55

Høyere renter på utlån og innskudd i totaltellingen

Renten på totale innskudd fra alle banker var 1,0 prosent i juni 2019, det er 0,23 prosentpoeng høyere enn ett år tidligere. Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på innskudd fra husholdninger var i juni 0,96 prosent i totaltellingen og 0,90 prosent for utvalget. Renter på utlån med pant i bolig var 2,79 prosent i totaltellingen og 2,74 prosent for utvalget i juni 2019.

Uendret andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var 8,1 prosent ved utgangen av juni 2019 som er omtrent på samme nivå som i forrige kvartal.

 

Faktaside

Kontakt