Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sterkere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,2 prosent fram til utgangen av mai 2017, opp fra 1,8 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra både innenlandske og utenlandske gjeldskilder.

  Artikkel
 • Færre til skifteretten

  I 2. kvartal 2017 blei det opna 1 124 konkursar, 17 prosent færre enn i den same perioden året før. Hordaland og Akershus var fylka med den største prosentvise nedgangen.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i pensjonskassenes resultat

  Resultatet for pensjonskassene var på 3,7 milliarder kroner i 2016 mot 2,8 milliarder året før. En av hovedgrunnene til denne økningen er bedre avkastning på verdipapirene i 2016.

  Artikkel
 • Økte premieinntekter for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 2,5 prosent fra 2015 til 2016. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 0,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Fastrentene faller fortsatt

  Renta på nye boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 2,51 prosent i mai, mens renta på utestående boliglån var tilnærmet uendret på 2,55 prosent. Fastrenta på nye og utestående boliglån fortsetter å falle.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 7,2 prosent fram til utgangen av mai 2017, opp fra 7,0 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,7 prosent i samme periode, opp fra 3,6 prosent fram til utgangen av april.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,4 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 5,1 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 1,9 prosent fram til utgangen av april 2017, opp fra 0,8 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder.

  Artikkel
 • Sørtrønderne har sterkest utlånsvekst

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 7,0 prosent i 2016 til 2 473 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest til lønnstakere i Sør-Trøndelag med 9,7 prosent.

  Artikkel
 • Husholdningenes finansielle nettoformue passerte 1000 milliarder kroner

  Husholdningenes finansielle nettofordringer endte i 1. kvartal 2017 på 1 037 milliarder kroner og passerte dermed 1 000 milliarder kroner for første gang. Økningen i siste kvartal skyldes både positive nettofinansinvesteringer og netto gevinster. 

  Artikkel
 • Sterkt forbedret årsresultat

  Årsresultatet for finansielle holdingselskaper økte med 68,2 prosent fra 2015 til 2016. Oppgangen skyldes først og fremst høyere inntekter av eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper.

  Artikkel
 • Lavere fastrente på nye boliglån

  Fastrenta på nye boliglån til husholdninger falt med 0,06 prosentpoeng i april til 2,64 prosent. Rentene på boliglån med flytende rente er stabile. 

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersvekst i pengemengden M3 var 7,1 prosent fram til utgangen av april 2017, ned fra 7,4 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,6 prosent i samme periode, opp fra 3,5 prosent fram til utgangen av mars.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av april, ned fra 5,2 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 0,8 prosent fram til utgangen av mars 2017, ned fra 1,8 prosent måneden før. Nedgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder.

  Artikkel