Svakere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,1 prosent fram til utgangen av juli 2018, ned fra 4,0 prosent fram til utgangen av juni. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,0 prosent i samme periode, ned fra 5,4 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i juli. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 5,8 prosent fram til utgangen av juli.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 1,9 prosent fram til utgangen av juli, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 3,2 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var -8,0 prosent fram til utgangen av juli, viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sep. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mars 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sep. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mars 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sep. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mars 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sep. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mars 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sep. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mars 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Juni 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.4
Aug. 2017 6.7 3.5 12.7
Sep. 2017 6.4 4 11.8
Okt. 2017 6.7 4.1 11.4
Nov. 2017 6.5 4.1 9.8
Des. 2017 6.3 4.4 7.7
Jan. 2018 5 3.9 5.8
Feb. 2018 3.6 4.3 2.5
Mars 2018 3.6 5.3 0.6
Apr. 2018 4.1 4.5 3.4
Mai 2018 4.8 4.8 4.4
Juni 2018 4.0 5.4 2.8
Juli 2018 3.1 5 1.9

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 285 milliarder kroner ved utgangen av juli, ned fra 2 287 milliarder kroner ved utgangen av juni. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av juli var husholdningenes pengemengde på 1 304 milliarder kroner, ned fra 1 320 milliarder måneden før.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 738 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 719 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 114 milliarder og 130 milliarder kroner ved utgangen av juli. 

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 91,1 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 6,7 prosent ved utgangen av juli. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 1,8 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,3 prosent av pengemengden.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av pengemengdestatistikken. Den viktigste endringen er at opptjente påløpte renter skal føres på underliggende finansobjekt.

Ny rapportering har også medført at innskudd har blitt omklassifisert av rapportørene. Det har ført til at noen innskudd som tidligere har vært utenfor pengemengden nå har kommet med. Samtidig har det skjedd flytting hovedsakelig fra andre innskudd til transaksjonsinnskudd. Dette skyldes ikke endrede definisjoner, men mer riktig klassifisering av ulike innskuddstyper.

Det er korrigert for disse endringen ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det knyttes noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med januar 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering.

Kontakt