Nedgang i verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 17,7 milliarder kroner i 3. kvartal 2018. Dette er 12,8 milliarder mindre enn i samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendring på aksjer og andeler.

Sammenligner vi 3. kvartal 2018 med samme kvartal året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene fra 6,6 milliarder til 7,1 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i andeler i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har steget 6,6 prosent i 3. kvartal 2018 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 4,4 prosent. Som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 35,4 prosent. Andeler i verdipapirfond steg 7,8 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 38,2 prosent.

Nedgang i teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en nedgang på 36,4 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor og endte på 4,4 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk ned med 40,2 prosent og endte på 7,4 milliarder kroner. Premieinntektene for skadeforsikring var på 51 milliarder kroner, som er en økning på 3,9 prosent i forhold til 3. kvartal 2017.

Kontakt