Rekordhøyt årsresultat for verdipapirfondene

Publisert:

Verdipapirfondenes årsresultat i 2017 ble historisk høyt med 116 milliarder kroner. Dette var en sterk økning på 67 milliarder kroner eller 137 prosent sammenlignet med året før.

Figur 1. Verdipapirfondenes årsresultat etter fondstype

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Øvrige fond -21 43 105 154 214 471
Kombinasjonsfond 1307 3219 3525 3067 2032 5665
Andre rentefond 2540 2415 1475 -816 2270 3400
Pengemarkedsfond 3449 2294 2000 877 1885 1538
Obligasjonsfond 8713 3635 13721 2246 10229 9453
Aksjefond 28345 86262 69701 51431 32372 95510

I 2017 oppnådde norske verdipapirfond sitt hittil største samlede årsresultat noensinne, ifølge nye tall fra statistikken Verdipapirfond.

Årsresultatet beløp seg til 116 milliarder kroner etter fratrukne skattekostnader og forklares i hovedsak av en høy vekst i nettoverdien av realiserte og urealiserte kursgevinster. Disse summeres til 92 milliarder kroner – en økning på 276 prosent fra året før. Det var aksjefondene som stod for den største delen med 96 milliarder kroner eller 82 prosent av det totale årsresultatet.

I motsetningen til aksjefondene hadde obligasjonsfondene et svakt resultat i 2017. Med en nedgang på 7,6 prosent fra året før ble årsresultatet til obligasjonsfondene 9,5 milliarder kroner. Nedgangen skyldes den negative urealiserte kursgevinsten.

Figur 2

Figur 2. Verdipapirfondenes resultatregnskap, etter fondstype

Kraftig økte porteføljeinntekter

Verdipapirfondenes porteføljeresultat var på 123 milliarder kroner i 2017, med en vekst på 68 milliarder kroner fra 2016. Det var aksjefondene og kombinasjonsfondene som hadde en kraftig vekst i porteføljeinntekter takket være for den positive utviklingen i aksjemarkeder. Når det gjelder kostnader, var forvaltningshonorarer økt mest fra 5,4 til 6,3 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Aksjefondene sto for den største delen av forvaltningshonorarer med 4,8 milliarder kroner, med en økning på 20 prosent fra året før.

Aksjefondenes eiendeler økte mest

Figur 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Øvrige fond 3571 6501 2999 5248 5255 6053
Kombinasjonsfond 21654 31220 40847 52942 55591 67347
Andre rentefond 40787 50727 63492 56523 55193 59620
Pengemarkedsfond 95022 90083 86231 83643 97235 107899
Obligasjonsfond 140077 143714 258449 286186 309706 316449
Aksjefond 307446 407078 455564 477030 532475 633479

Verdipapirfondenes samlede eiendeler nådde et historisk høyt nivå med 1191 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Dette var en økning på 135 milliarder kroner, eller 12,8 prosent fra året før. Aksjefondene utgjorde den største delen med 633 milliarder kroner, etterfulgt av obligasjonsfondene og pengemarkedsfondene. Det var aksjefondene som hadde størst økning i sine eiendeler med 101 milliarder kroner, hvor av nettotegninger utgjorde 11 milliarder kroner.

2017 var et godt år for aksjemarkeder, og den store verdiøkningen utenom nettotegninger av norske aksjefondene på 16,9 prosent stemte godt med kursutviklingene i norske og andre store internasjonale aksjemarkeder, for eksempel, Oslo børs All-Share Index (OSEAX) med en økning på 18,6 prosent og Standard & Poor's 500 (S&P 500) med 19,4 prosent.

Kontakt