Økning i tjenestepensjonsforpliktelsene

Publisert:

Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 116,6 milliarder kroner mellom 2016 og 2017, til 1 908 milliarder kroner.

Figur 1. Totale pensjonsforpliktelser

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totale forpliktelser (millioner kroner) 1152728 1236166 1354735 1454824 1613069 1682894 1791815 1908380

Figur 2. Pensjonsutbetalinger 2017 fordelt på pensjonskasser, livsforsikring og Statens Pensjonskasse

alle
Livsforsikring 51 % 36487
Pensjonskasser 12 % 8837
Statens Pensjonskasse 37 % 25529

I de private pensjonsinnretningene økte forpliktelsene med 8,8 prosent, hvor den største økningen kom fra innskuddsbaserte pensjonsordninger. Forpliktelsene i innskuddsbaserte pensjonsordninger var 218,7 milliarder i 2017, en økning på 25,4 prosent fra året før.

I de offentlige tjenestepensjonsinnretningene økte forpliktelsene med 5 prosent i samme periode, til 1 146,3 milliarder kroner.

Over 107 milliarder i premieinnbetalinger

De totale premieinnbetalingene økte med 5 prosent i 2017 til 107,2 milliarder kroner, viser statistikken over tjenestepensjon.

I 2017 var premieinnbetalingene for private tjenestepensjonsinnretninger på 41,9 milliarder kroner. Av dette tilskrives 26,8 milliarder innskuddspensjon.

I pensjonsinnretningene som tjener offentlig forvaltning, var premieinnbetalingene 65,3 milliarder kroner, som utgjør en økning på 7,5 prosent.

Vel en tredjedel av pensjonsutbetalingene er fra Statens pensjonskasse

Pensjonsutbetalingene har økt med 3,4 milliarder kroner fra 2016, til 71,7 milliarder kroner i 2017. Av de totale utbetalingene i 2017 står livsforsikringsselskapene for omtrent halvparten, mens Statens pensjonskasse utbetaler om lag 37 prosent av pensjonene, noe som tilsvarer 26,4 milliarder kroner.

Kontakt