Banker og kredittforetak2. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Banker og kredittforetak - månedlig, balanse

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. mai 2017 Mars 2017 Mars 2017
14. februar 2017 Desember 2016 Godt årsresultat for bankene
15. november 2016 September 2016 Godt resultat tross økte utlånstap i bankene
18. august 2016 Juni 2016 Bedret resultat i 1. halvår 2016
24. mai 2016 Mars 2016 Moderate resultater for bankene
16. februar 2016 Desember 2015 Godt resultat for bankene i 2015

Arkiv for Banker og kredittforetak - kvartalsvis, resultat

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. mai 2017 1. kvartal 2017 1. kvartal 2017
14. februar 2017 4. kvartal 2016 Godt årsresultat for bankene
15. november 2016 3. kvartal 2016 Godt resultat tross økte utlånstap i bankene
18. august 2016 2. kvartal 2016 Bedret resultat i 1. halvår 2016
24. mai 2016 1. kvartal 2016 Moderate resultater for bankene
16. februar 2016 4. kvartal 2015 Godt resultat for bankene i 2015

Arkiv for Banker og kredittforetak - årlig, innskudd og utlån per fylke

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. mai 2017 2017 2017
14. februar 2017 2016 Godt årsresultat for bankene
15. november 2016 2016 Godt resultat tross økte utlånstap i bankene
18. august 2016 2016 Bedret resultat i 1. halvår 2016
24. mai 2016 2016 Moderate resultater for bankene
16. februar 2016 2015 Godt resultat for bankene i 2015

For tidligere publiseringer se også: Finansforetak, regnskap, Finansforetak, utlån og innskudd og Finansforetak, balanser.