256998_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
256998
Bedret resultat i 1. halvår 2016
statistikk
2016-08-18T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bedret resultat i 1. halvår 2016

Bankenes resultat før skatt i første halvår 2016 var på 26,8 milliarder kroner. Bedre rentenetto bidro positivt til resultatet, mens økte tap på utlån trakk resultatet ned.

Hovedtall. Millioner kroner
Juni 2015Juni 2016Endring i prosent
Banker
Forvaltningskapital4 712 2404 914 7304,3
Netto renteinntekter30 72734 42312,0
Resultat før skatt25 30626 8396,1
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 919 1362 039 6316,3
Netto renteinntekter9 0167 519-16,6
Resultat før skatt6 9233 378-51,2

Resultatet før skatt utgjorde 0,55 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital i første halvår 2016, opp fra første halvår 2015 da andelen var 0,54 prosent.

Bedre rentenetto

Bankenes rentenetto i første halvår 2016 var 34,4 milliarder kroner. Det er 3,7 milliarder kroner høyere enn i samme halvår i 2015. Økningen skyldes at rentekostnadene falt mer enn renteinntektene i første halvår i år. Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,70 prosent i første halvår 2016. Andelen lå med det 0,04 prosentpoeng høyere enn i første halvår i fjor.

Lavere nettogevinst og økte utlånstap

I første halvår 2016 var bankenes netto verdiendringer på verdipapirer og valuta 2,0 milliarder kroner, som er om lag 0,5 milliarder lavere enn i samme halvår i fjor. 

Bankenes samlede tap på utlån var 5,4 milliarder kroner i første halvår i år, 3,2 milliarder kroner høyere enn i første halvår i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i første kvartal i år kun 0,11 prosent, mens i samme periode i fjor var andelen 0,05 prosent.

Stabil sammensetning av finansiering

Ved utgangen av første halvår 2016 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 54,7 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av første halvår 2015, har denne andelen økt med 0,3 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler var samtidig 18,1 prosent, et fall på 1,2 prosentpoeng fra samme halvår i fjor. 

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd samt sertifikater og obligasjoner. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 74,2 prosent ved utgangen av første halvår 2016. Sertifikater og obligasjoner utgjorde på samme tidspunkt 14,1 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av første halvår 2015 har innskuddsandelen økt med 1,0 prosentpoeng, mens andelen for sertifikater og obligasjoner økte med 0,1 prosentpoeng.

Lavere resultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt var på 3,4 milliarder kroner i første halvår 2016. Halvårsresultatet lå med det 3,5 milliarder kroner lavere enn i første halvår i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i første halvår i år 0,17 prosent, som er en nedgang på 0,19 prosentpoeng i forhold til samme halvår i fjor. 

Rentenettoen i kredittforetakene var i første halvår 7,5 milliarder kroner, og det var 1,5 milliarder kroner lavere enn i samme halvår i fjor. Kredittforetakenes netto verdiendringer på verdipapirer og valuta var 1,0 milliarder kroner i første halvår 2016. Det var 2,7 milliarder kroner lavere enn samme halvår året før. Kredittforetakenes tap på utlån var beskjedne 63 millioner kroner. 

Kredittforetakenes største finansieringskilde er sertifikater og obligasjoner. Sertifikat- og obligasjonsgjelden utgjorde 74,1 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av juni 2016, ned fra 74,7 prosent ved utgangen av juni 2015. Av kredittforetakenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld er 70 prosent i utenlandsk valuta.