213906_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofba/aar
213906
Utlånsvekst til lønnstakere i alle fylker
statistikk
2015-06-23T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofba, Finansforetak, utlån og innskudd, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, låntakere, innskytereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true
Ved utgangen av 2014 var totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere 2 161 milliarder kroner. Fylkesfordelte totale utlån til lønnstakere økte med 6,2 prosent i 2014.

Finansforetak, utlån og innskudd2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak. Neste publisering av årstall er 17. juni 2016.

Innhold

Publisert:

Utlånsvekst til lønnstakere i alle fylker

Fylkesfordelte totale utlån til lønnstakere økte med 6,2 prosent i 2014. Dette er en nedgang fra 2013 da veksten var 7,3 prosent. Det var utlånsvekst til lønnstakerne i alle fylker i 2014.

Banker. Utlån etter låntakers fylke. Millioner kroner
20132014
Alle fylker2 365 4752 531 006
 
Østfold80 61186 259
Akershus197 118207 142
Oslo627 842656 486
Hedmark62 88767 604
Oppland49 82654 312
Buskerud92 391100 332
Vestfold71 60177 555
Telemark53 03956 395
Aust-Agder37 51839 799
Vest-Agder76 57185 346
Rogaland255 822284 735
Hordaland224 834237 849
Sogn og Fjordane46 16447 892
Møre og Romsdal138 637149 441
Sør-Trøndelag140 003156 416
Nord-Trøndelag41 80245 820
Nordland91 61495 742
Troms - Romsa57 59660 494
Finnmark - Finnmárku19 05420 894
Andre547494
Figur 1. Utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere, utvalgte fylker. Årsvekst

Ved utgangen av 2014 var totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere 2 161 milliarder kroner, opp fra 2 036 milliarder kroner foregående år.

Sterkest utlånsvekst i Sør-Trøndelag

Utlånsveksten fra banker og kredittforetak til lønnstakere var sterkest i Sør-Trøndelag i 2014, med 7,9 prosent. Disse utlånene beløp seg til 130 milliarder kroner, og utgjorde 6 prosent av de totale fylkesfordelte utlånene til lønnstakere ved utgangen av året.

Finnmark hadde lavest vekst i utlån blant fylkene i 2014 med 4,1 prosent. Utlån til lønnstakere i Finnmark utgjorde 1,2 prosent av totalen i 2014.

Høyest andel av utlånene tatt opp i Oslo

Oslo sto for den største andelen av fylkesfordelte utlån til lønnstakerne med 14,9 prosent. Utlån fra banker og kredittforetak til Oslo var 321 milliarder kroner ved utgangen av 2014, opp fra 300 milliarder kroner ved utgangen av foregående år. Dette tilsvarer en årsvekst på 7,1 prosent i 2014.