Statistikkområde

Arbeid og lønn: Sysselsetting

Alt innhold for delområdet sysselsetting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019

  70,5 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2019.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar låg arbeidsløysa på 4,0 prosent i november, opp 0,2 prosentpoeng frå august.

  Artikkel
 • Flere sysselsatte

  I fjerde kvartal 2019 var 67,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeid. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra samme periode året før. Det har vært en oppgang i sysselsettingsprosenten siden 2017.

  Artikkel
 • Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018

  Rapporter 2020/01

  Denne rapporten tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16–39 år – blant annet tilknytning til arbeidsmarkedet og lønnsnivå for de ulike gruppene.

  Publikasjon
 • Stabil arbeidsløyse

  I oktober utgjorde dei arbeidslause 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå juli.  

  Artikkel
 • Tobarnsforeldre jobber mest

  Foreldre med to store barn hadde både høyest sysselsettingsandel og høyest arbeidstid blant alle 25-61-åringer i 2018. Andelen i arbeid var lavest blant småbarnsmødre med tre eller flere barn.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,9 prosent

  Justert for sesongvariasjonar låg arbeidsløysa på 3,9 prosent i september, opp 0,3 prosentpoeng frå juni.

  Artikkel
 • Nedgang i ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk ned med 5 600 frå 2. til 3. kvartal 2019. Nedgangen var størst innan varehandel, ei næring som har opplevd ein del svingingar dei siste kvartala.

  Artikkel
 • De store bevegelsene i arbeidsmarkedet

  Antall jobber som er skapt i løpet av et år, viser bare en ørliten del av endringene som faktisk har skjedd på arbeidsmarkedet. Det finnes nemlig større tall som viser bevegelsene av jobber og arbeidskraft – også kalt strømningstall.

  Artikkel
 • Færre på heltid blant innvandrere

  Innvandrere fra Asia, Afrika etc. har lavere andel heltidsarbeidende enn lønnstakere for øvrig. Mange av disse innvandrerne arbeider i typiske deltidsyrker. Når vi tar hensyn til dette, minsker forskjellene mye.

  Artikkel
 • Auke i sysselsettinga

  Frå mai til august blei det 32 000 fleire sysselsette, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsløysa i august låg på 3,7 prosent.

  Artikkel
 • Flere heltidssysselsatte kvinner

  I tredje kvartal 2019 var 68,6 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i arbeid. Vi må tilbake til 2013 for å finne en høyere sysselsettingsandel i tilsvarende kvartal.

  Artikkel
 • 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

  Det er særlig blant unge aleneboende og enslige forsørgere at relativt mange havner i lavinntektsgruppen, selv om de er i arbeid.

  Artikkel
 • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev

  Rapporter 2019/31

  Å styrke opplæringen av fagutdannede, definert her som en person som har yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen.

  Publikasjon
 • Fleire arbeidslause

  I juli var arbeidsløysa 3,8 prosent, justert for sesongvariasjonar. Det svarer til ein auke på 0,6 prosentpoeng frå april. Samtidig har det vore ein auke i arbeidsstyrken.

  Artikkel