Statistikkområde

Arbeid og lønn: Sysselsetting

Alt innhold for delområdet sysselsetting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fortsatt høy arbeidsledighet

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det var 31 000 flere arbeidsledige i juni enn i februar. Ledigheten var på 4,9 prosent i juni, mot 3,8 prosent i februar.

  Artikkel
 • Økt tilbud av arbeidskraft på arbeidsmarkedet

  I andre kvartal 2020 var 66,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år sysselsatt. Det er ned 0,9 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal året før. I samme periode økte arbeidsledigheten til 4,6 prosent, opp 1,2 prosentpoeng fra året før.

  Artikkel
 • I år er sommerjobben mer usikker

  I fjor hadde 4 av 10 blant dem mellom 15 og 19 år en jobb i sommermånedene. I år risikerer mange ungdommer å bli uten sommerjobb på grunn av koronaepidemien.

  Artikkel
 • Jobbfall på over 4 prosent

  I mai 2020 var det 120 000 færre jobber enn i samme måned året før, som tilsvarer en nedgang på hele 4,2 prosent. Flesteparten av jobbene som forsvinner, er i næringer med lavt lønnsnivå.

  Artikkel
 • Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

  I 2018 var 71 prosent av innvandrermødre i arbeid, utdanning eller på tiltak, opp 5 prosentpoeng siden 2015. De som har flyktningbakgrunn, små barn eller kort botid i Norge, er sjeldnere i jobb. I familier der partneren er i arbeid, er innvandrerm...

  Artikkel
 • Økning i ledigheten

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en oppgang på 40 000 arbeidsledige fra februar til mai. Antall sysselsatte ble redusert med 55 000, mens nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i referanseuka var på 129 000 personer.

  Artikkel
 • Bråbrems i utbetalt lønn

  Etter en lang periode med oppgang viser foreløpige tall for april 2020 at gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn økte med bare 0,1 prosent fra samme måned året før. Tilsvarende var veksten fra mars 2019 til mars 2020 2,6 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsettingen

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang på 54 000 sysselsatte fra februar til april. Nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka var på 7,1 prosent. Antall arbeidsledige var om lag uendret i samme periode.

  Artikkel
 • Nedgang i ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk ned med 1 200 frå 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Tala fangar ikkje opp endringane på arbeidsmarknaden som følgje av dei nasjonale tiltaka for å redusera spreiinga av koronaviruset.

  Artikkel
 • Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

  Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Statistisk sentralbyrå presenterer her en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner. 

  Artikkel
 • Ny månedlig statistikk om jobber

  Foreløpige tall for mars viser at antallet jobber økte med om lag 0,9 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for mars året før. Dette er en svakere 12 måneders vekst enn vi stort sett har hatt i løpet av det siste året.

  Artikkel
 • Menn må oftere jobbe utover vanlig arbeidsmengde

  Menn må jobbe mer enn vanlig arbeidsmengde oftere enn kvinner og blir hyppigere kontaktet av arbeidsgiver på fritiden. Tre av fire svarer at de av og til eller ofte må jobbe under tidspress. Andelen er om lag den samme for menn og kvinner.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsatte i arbeid

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka på 8,9 prosent fra februar til mars. For sysselsatte i alt og arbeidsledige viser tallene bare små endringer for den samme perioden.

  Artikkel
 • Færre utførte ukeverk

  I første kvartal 2020 ble det utført 2 091 000 ukeverk fordelt på 2 327 000 sysselsette som var til stede på jobb. Det er 72 000 færre ukeverk og 91 000 færre sysselsatte på jobb enn i første kvartal 2019. I samme periode har sysselsettingsandelen...

  Artikkel
 • To millionar utførte vekeverk

  I januar blei det utført 2 042 000 vekeverk fordelt på 2 737 000 sysselsette. Vekeverk omfattar alle timeverk utført i inntektsgivande arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid, og eksklusive fråvær på grunn av ferie, sjukdom, permisjon, arbeid...

  Artikkel