Statistikkområde

Arbeid og lønn: Sysselsetting

Alt innhold for delområdet sysselsetting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Potensial for flere funksjonshemmede i arbeid

  Blant funksjonshemmede har andelen sysselsatte holdt seg nokså stabil i en årrekke, men mye tyder på at det er mulighet for at flere kan komme i arbeid.

  Artikkel
 • Auken i ledige stillingar held fram

  Frå 2. til 3. kvartal 2018 auka talet på ledige stillingar med 2 100, justert for sesongvariasjonar. Varehandelen sto for det meste av auken.

  Artikkel
 • Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber

  Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035.

  Artikkel
 • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035

  Rapporter 2018/36

  I denne rapporten studerer vi sysselsetting og arbeidsstyrke og hvilke drivkrefter som har betydning for sammensetningen av de to frem i tid. Vi framskriver sysselsetting og arbeidsstyrke i perioden 2016 til 2035 etter fem utdanningsnivå og 28 utd...

  Publikasjon
 • Norge kan mangle opptil 4 700 grunnskolelærere i 2040

  Hvis vi legger dagens studenttall, fullføringsgrad, hvor mange som vil gå av med pensjon samt utviklingen i antall barn framover til grunn, vil vi mangle rundt 4 700 grunnskolelærere i barne- og ungdomsskolen om cirka 20 år.

  Artikkel
 • LÆRERMOD 2016-2040

  Rapporter 2018/35

  I denne rapporten tar vi utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2017 og framskriver tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærerutdanninger basert på framskrivingsmodellen LÆRERMOD.

  Publikasjon
 • Far jobber mindre – mor jobber mer

  Ni av ti fedre og åtte av ti mødre var sysselsatt i 4. kvartal 2017. Arbeidstiden fortsetter å øke for mødrene, mens den går ned for fedrene – særlig småbarnsforeldrene.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i arbeidsstyrken

  Andelen yrkesaktive var 70,7 prosent i 3. kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før.

  Artikkel
 • Auke i sysselsetjinga

  Det blei 17 000 fleire sysselsette frå mai til august, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsløysa var på 4,0 prosent i august.

  Artikkel
 • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2017

  Nesten 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2017.

  Artikkel
 • Fleire sysselsette

  Frå april til juli blei det 14 000 fleire sysselsette, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsløysa var på 4,0 prosent i juli.

  Artikkel
 • Tyngre vei inn på arbeidsmarkedet for unge med lav utdanning

  Andelen blant lavt utdannende unge som er i arbeid og utdanning, er gått ned fra 74 prosent i 2008 til 64 prosent i dag. Det er nå færre av de jobbene som har vært vanlige blant unge med lav utdanning, og konkurransen om disse jobbene har blitt ha...

  Artikkel
 • Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

  I år har over 60 prosent av de ansatte med funksjonshemming en tilpasset arbeidssituasjon. Det er økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

  Artikkel
 • Framleis auke i ledige stillingar

  Frå 1. til 2. kvartal 2018 auka talet på ledige stillingar med 3 200, justert for sesongvariasjonar. Noreg har no hatt auke i talet på ledige stillingar i om lag to år.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2018

  Hva jobber vi med, hva er de vanligste bilmerkene, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon