Ny statistikklov og detaljnivå i tabeller

Publisert:

Den nye statistikkloven tillater ikke indirekte identifisering av virksomheter og foretak. Det betyr blant annet at enkelte tabeller hos SSB ikke lenger kan publiseres på like detaljert nivå som tidligere.

Fra nyttår 2021 trådte den nye loven om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå i kraft. I paragraf 7 i loven heter det at «Offisiell statistikk skal formidles slik at det ikke er mulig, verken direkte eller indirekte, å identifisere en statistisk enhet og dermed avsløre enkeltopplysninger».

Dette betyr at enkelte tabeller i Statistikkbanken og API-et hos SSB ikke lenger kan publiseres på like detaljert nivå som tidligere. Dette gjelder blant annet enkelte tabeller i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken der det fram til nå har vært mulig å indirekte identifisere enkeltenheter i små kommuner ved å koble tall på virksomheter/foretak etter næring og sysselsatte.

SSB ser på ulike måter for å dekke behovene for videreføring av tidsserier. Vi endrer blant annet flere tabeller slik at det fremdeles er mulig å få ut summerte tall på en god måte. Per nå har vi dessverre ikke en fullstendig oversikt over hvor mange tabeller som må endres, men det omfatter de mest detaljerte tabellene.

Paragraf 7 i statistikkloven kan også få konsekvenser for andre tabeller og statistikker i SSB framover.

Offentlige myndigheter som stat og kommune kan i henhold til paragraf 14 i den nye loven gis anledning til å få tilgang til mer detaljerte tabeller.

Kontakt