På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Statistikkområde

Arbeid og lønn: Arbeidsledighet

Alt innhold for delområdet arbeidsledighet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?

  Arbeidsledige innvandrere med kortere botid har større sannsynlighet for å utvandre. Sannsynligheten for igjen å bli sysselsatt går ned ved høyere alder, men øker med utdanningsnivået.

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder

  Arbeidsledige i alderen 55–66 år bruker lengre tid på å komme seg ut av ledigheten. Betydelig lavere andel kommer seg tilbake i arbeid fordi mange pensjonerer seg eller går over på helserelaterte ytelser.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,6 prosent

  Justert for sesongvariasjonar, utgjorde dei arbeidslause 3,6 prosent av arbeidsstyrken i juni, opp 0,1 prosentpoeng frå mars.

  Artikkel
 • Flere heltidsarbeidende

  I andre kvartal 2019 var det 2 719 000 sysselsatte personer i Norge. Dette var en økning på 22 000 personer fra tilsvarende kvartal året før. Økningen kom blant heltidssysselsatte.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,4 prosent

  Den sesongjusterte arbeidsløysa låg på 3,4 prosent i mai, ned 0,4 prosentpoeng frå februar.

  Artikkel
 • Nedgang i arbeidsløysa

  Arbeidskraftundersøkinga viser ei arbeidsløyse på 3,2 prosent i april, justert for sesongvariasjonar. Det svarer til ein nedgang på 0,6 prosentpoeng frå januar. Nedgangen kom i hovudsak blant personar over 24 år.

  Artikkel
 • To av tre AKU-ledige innvandrere er ikke registrert hos NAV

  I 2018 var det registrert 14 000 arbeidsledige innvandrere hos NAV som ikke ble regnet som ledige i arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Samtidig var 22 000 innvandrere AKU-ledige uten å være registrert som ledige hos NAV.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,5 prosent

  I mars utgjorde dei arbeidslause 3,5 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Det svarte til ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå desember.

  Artikkel
 • Reykjavik har lavest ledighet i Norden

  Reykjavik er hovedstadsområdet i Norden med minst arbeidsledighet. Oslo er «nest best» i klassen.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

  I februar utgjorde dei arbeidslause 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå november.

  Artikkel
 • Flere sysselsatte

  Siden første kvartal i fjor har det blitt 32 000 flere personer i jobb. Antallet svinger litt igjennom året, men trenden er klart oppadgående.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,9 prosent

  Det var 108 000 arbeidslause i januar, justert for sesongvariasjonar. Det svarte til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,7 prosent

  I desember utgjorde dei arbeidslause 3,7 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå september.

  Artikkel
 • Økende arbeidsstyrke

  Andelen yrkesaktive menn og yrkesaktive kvinner økte fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  SSB og NAV publiserer begge tall over arbeidsledige i Norge. Hvorfor blir tallene forskjellige?

  Artikkel