Statistikkområde

Arbeid og lønn: Arbeidsledighet

Alt innhold for delområdet arbeidsledighet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i arbeidsløysa

  Arbeidskraftundersøkinga viser ei arbeidsløyse på 3,2 prosent i april, justert for sesongvariasjonar. Det svarer til ein nedgang på 0,6 prosentpoeng frå januar. Nedgangen kom i hovudsak blant personar over 24 år.

  Artikkel
 • To av tre AKU-ledige innvandrere er ikke registrert hos NAV

  I 2018 var det registrert 14 000 arbeidsledige innvandrere hos NAV som ikke ble regnet som ledige i arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Samtidig var 22 000 innvandrere AKU-ledige uten å være registrert som ledige hos NAV.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,5 prosent

  I mars utgjorde dei arbeidslause 3,5 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Det svarte til ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå desember.

  Artikkel
 • Reykjavik har lavest ledighet i Norden

  Reykjavik er hovedstadsområdet i Norden med minst arbeidsledighet. Oslo er «nest best» i klassen.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

  I februar utgjorde dei arbeidslause 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå november.

  Artikkel
 • Flere sysselsatte

  Siden første kvartal i fjor har det blitt 32 000 flere personer i jobb. Antallet svinger litt igjennom året, men trenden er klart oppadgående.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,9 prosent

  Det var 108 000 arbeidslause i januar, justert for sesongvariasjonar. Det svarte til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,7 prosent

  I desember utgjorde dei arbeidslause 3,7 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå september.

  Artikkel
 • Økende arbeidsstyrke

  Andelen yrkesaktive menn og yrkesaktive kvinner økte fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  SSB og NAV publiserer begge tall over arbeidsledige i Norge. Hvorfor blir tallene forskjellige?

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 106 000 arbeidsledige i november. Det tilsvarte 3,8 prosent av arbeidsstyrken, ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå august.

  Artikkel
 • Stabil arbeidsløyse

  I oktober utgjorde dei arbeidslause 4,0 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå juli.

  Artikkel
 • Arbeidsledighet og sysselsetting

  SSB lager statistikk om arbeidsmarkedet. I denne artikkelen gir vi tips til tabeller og artikler som egner seg til bruk i undervisning.

  Artikkel
 • Stabil arbeidsløyse

  Det var 113 000 arbeidslause i september, justert for sesongvariasjonar. Dette svarer til 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Innvandrerledigheten fortsetter å synke

  Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned med 0,5 prosentpoeng. For befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,2 prosentpoeng.

  Artikkel