Statistikkområde

Arbeid og lønn: Arbeidsledighet

Alt innhold for delområdet arbeidsledighet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere arbeidsledige i juli

  Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 57 000 flere arbeidsledige i juli enn i februar. Arbeidsledighetsprosenten lå på 5,8 prosent i juli, opp 2 prosentpoeng fra februar.

  Artikkel
 • Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent

  Den registrerte arbeidsledigheten blant helt ledige innvandrere lå på 13,7 prosent i andre kvartal 2020. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent.

  Artikkel
 • Fortsatt høy arbeidsledighet

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det var 31 000 flere arbeidsledige i juni enn i februar. Ledigheten var på 4,9 prosent i juni, mot 3,8 prosent i februar.

  Artikkel
 • Økt tilbud av arbeidskraft på arbeidsmarkedet

  I andre kvartal 2020 var 66,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år sysselsatt. Det er ned 0,9 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal året før. I samme periode økte arbeidsledigheten til 4,6 prosent, opp 1,2 prosentpoeng fra året før.

  Artikkel
 • Økning i ledigheten

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en oppgang på 40 000 arbeidsledige fra februar til mai. Antall sysselsatte ble redusert med 55 000, mens nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i referanseuka var på 129 000 personer.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsettingen

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang på 54 000 sysselsatte fra februar til april. Nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka var på 7,1 prosent. Antall arbeidsledige var om lag uendret i samme periode.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsatte i arbeid

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka på 8,9 prosent fra februar til mars. For sysselsatte i alt og arbeidsledige viser tallene bare små endringer for den samme perioden.

  Artikkel
 • Færre utførte ukeverk

  I første kvartal 2020 ble det utført 2 091 000 ukeverk fordelt på 2 327 000 sysselsette som var til stede på jobb. Det er 72 000 færre ukeverk og 91 000 færre sysselsatte på jobb enn i første kvartal 2019. I samme periode har sysselsettingsandelen...

  Artikkel
 • Kraftig økning i ledigheten blant dem med videregående utdanning

  Personer med videregående skole som høyeste fullførte utdanning hadde den største økningen i den registrerte ledigheten med i overkant av 106 000 personer fra mars 2019 til mars 2020. Det er mer enn en femdobling.

  Artikkel
 • Ledigheten blant innvandrere på nærmere 18 prosent i mars

  Registrerte helt ledige innvandrere økte fra 5,5 prosent i februar i år til 17,7 prosent i mars – beregnet i prosent av arbeidsstyrken. Innvandrere fra EU-landene i øst og Asia har opplevd størst økning.

  Artikkel
 • Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt

  Omlag 270 000 personer ble kastet ut i ledighet av koronautbruddet, de aller fleste i form av permittering. De med lav inntekt og utdanning og begrensede økonomiske ressurser er klart overrepresentert, viser en ny analyse av dagpengesøknader.

  Artikkel
 • To millionar utførte vekeverk

  I januar blei det utført 2 042 000 vekeverk fordelt på 2 737 000 sysselsette. Vekeverk omfattar alle timeverk utført i inntektsgivande arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid, og eksklusive fråvær på grunn av ferie, sjukdom, permisjon, arbeid...

  Artikkel
 • Så mye helsepersonell har vi i «reserve»

  De fleste som har helsefaglige utdanninger arbeider som helsepersonell, men det er også en god del med slik utdanning som ikke praktiserer den.

  Artikkel
 • Forskjellen på arbeidsledige og permitterte i statistikken

  I Norge er det vanligvis svært få permitteringer og relativt stabile arbeidsledighetstall. Etter utbruddet av korona har mange norske bedrifter måttet permittere sine ansatte. Hos Statistisk sentralbyrå finner du tall på både arbeidsledige og perm...

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,9 prosent

  Justert for sesongvariasjonar låg arbeidsløysa på 3,9 prosent i desember. Det er uendra frå september.

  Artikkel