Fortsatt høy arbeidsledighet

Publisert:

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det var 31 000 flere arbeidsledige i juni enn i februar. Ledigheten var på 4,9 prosent i juni, mot 3,8 prosent i februar.

Det var 138 000 arbeidsledige personer i juni, viser de foreløpige sesongjusterte rene månedstallene.

Februar er den siste hele måneden uten noen effekt fra korona-utbruddet. Vi bruker den måneden som sammenligningsgrunnlag for juni, for å vise den nåværende effekten på arbeidsmarkedet. Senere i artikkelen sammenligner vi situasjonen februar/juni mot situasjonen februar/mai for å vise hvordan arbeidsmarkedet har utviklet seg fra mai til juni. Grunnen til at vi må gjøre sammenligningen slik, og ikke bare se på utviklingen fra måned til måned, er at Arbeidskraftundersøkelsen i utgangspunktet ikke er designet for å lage rene månedstall. SSB publiserer likevel et utvalg av slike rene månedstall på grunn av den ekstraordinære situasjonen vi er i.

Det var 43 000 færre sysselsatte til stede på jobb i referanseuka og 36 000 færre utførte ukeverk i juni enn i februar.

Tabell 1. Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng

Til tabellen

Flere sysselsatte på jobb i juni

Antall sysselsatte tilstede på jobb steg fra mai til juni. Veksten kom etter to måneder med kraftig fall som følge av koranapandemien. Til tross for veksten i juni var det fortsatt 43 000 færre sysselsatte på jobb i juni enn februar. Til sammenligning var det 120 000 færre sysselsatte på jobb i mai enn februar. Det samme gjelder utførte ukeverk, der tallet for juni er 36 000 færre enn før koronapandemien, mens det for mai var 140 000 færre.

Vi ser i figur 1 at bevegelsene i utførte timeverk og i sysselsatte til stede på jobb speiler hverandre. Endringen for antall sysselsatte er ikke så fremtredende i figuren, fordi nivåtallet er høyere enn for de to andre indikatorene, men det er 61 000 færre sysselsatte i juni enn i februar, noe som er en forverring fra mai da det tilsvarende tallet var 46 000. Noe av årsaken er de permitterte over 90 dager som nå blir arbeidsledige.

Figur 1. Sysselsatte i alt, sysselsatte til stede på jobb i referanseuka, utførte ukeverk (a 37,5 timer) for personer 15-74 år. Sesong- og kalenderjusterte rene månedstall i 1 000

Sysselsatte Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka Utførte ukeverk (a 37.5 timer)
Juni 2006 2345.90 1971.90 1818.80
Juli 2006 2377.30 2017.40 1841.30
Aug. 2006 2369.50 1977.60 1839.70
Sep. 2006 2373.10 1987.30 1854.80
Okt. 2006 2394.60 2008.80 1863.40
Nov. 2006 2383.00 1982.50 1837.40
Des. 2006 2390.30 2011.70 1862.10
Jan. 2007 2401.30 2016.60 1835.50
Feb. 2007 2402.40 2028.30 1861.90
Mars 2007 2410.70 2019.00 1867.10
April 2007 2409.10 2004.10 1830.40
Mai 2007 2421.10 2024.00 1855.40
Juni 2007 2442.40 2035.90 1866.80
Juli 2007 2433.70 2044.80 1889.20
Aug. 2007 2452.50 2021.30 1846.30
Sep. 2007 2447.10 2057.10 1883.00
Okt. 2007 2462.30 2063.00 1899.40
Nov. 2007 2482.10 2084.30 1904.30
Des. 2007 2477.30 2042.70 1924.10
Jan. 2008 2483.80 2068.40 1948.00
Feb. 2008 2504.40 2084.80 1909.00
Mars 2008 2499.20 2110.20 1895.20
April 2008 2497.40 2094.70 1946.90
Mai 2008 2505.50 2107.30 1930.90
Juni 2008 2503.40 2098.60 1912.20
Juli 2008 2504.90 2101.90 1940.40
Aug. 2008 2528.60 2175.40 2032.00
Sep. 2008 2517.10 2085.80 1917.50
Okt. 2008 2482.90 2091.10 1931.10
Nov. 2008 2512.50 2131.50 1996.20
Des. 2008 2518.00 2124.60 1910.80
Jan. 2009 2503.00 1949.30 1859.10
Feb. 2009 2503.10 2079.70 1907.20
Mars 2009 2524.20 2095.40 1889.50
April 2009 2505.10 2094.20 1890.30
Mai 2009 2502.90 2083.10 1881.10
Juni 2009 2506.10 2087.90 1900.10
Juli 2009 2497.30 2099.50 1915.20
Aug. 2009 2488.20 2090.00 1888.90
Sep. 2009 2478.40 2053.00 1862.00
Okt. 2009 2489.20 2061.30 1851.30
Nov. 2009 2479.60 2033.60 1836.30
Des. 2009 2471.20 1999.30 1869.20
Jan. 2010 2498.50 2096.00 1885.60
Feb. 2010 2493.70 2074.40 1884.50
Mars 2010 2465.30 2067.80 1894.70
April 2010 2483.50 2060.10 1868.30
Mai 2010 2489.80 2066.20 1920.30
Juni 2010 2510.20 2060.10 1872.80
Juli 2010 2511.60 2040.80 1846.00
Aug. 2010 2492.40 2065.70 1890.00
Sep. 2010 2505.30 2073.00 1886.10
Okt. 2010 2505.70 2084.20 1903.10
Nov. 2010 2516.90 2094.80 1916.20
Des. 2010 2502.80 2119.20 1896.90
Jan. 2011 2516.50 2101.10 1899.60
Feb. 2011 2521.00 2121.20 1948.10
Mars 2011 2523.80 2097.80 1905.60
April 2011 2532.10 2102.20 1921.10
Mai 2011 2541.70 2113.20 1977.60
Juni 2011 2527.00 2109.00 1917.60
Juli 2011 2549.90 2065.30 1886.80
Aug. 2011 2544.70 2063.90 1862.40
Sep. 2011 2565.80 2163.20 1993.20
Okt. 2011 2545.70 2135.90 1970.70
Nov. 2011 2549.80 2127.90 1949.20
Des. 2011 2577.00 2225.20 2028.20
Jan. 2012 2564.80 2143.80 1951.80
Feb. 2012 2566.50 2148.00 1948.80
Mars 2012 2590.50 2168.60 1980.70
April 2012 2580.10 2168.60 1990.30
Mai 2012 2587.50 2173.60 1981.10
Juni 2012 2576.80 2131.90 1964.20
Juli 2012 2567.40 2169.20 1995.70
Aug. 2012 2585.00 2174.50 1967.60
Sep. 2012 2607.70 2186.40 2018.20
Okt. 2012 2590.60 2153.20 1953.10
Nov. 2012 2584.60 2158.30 1966.90
Des. 2012 2593.50 2113.00 1973.90
Jan. 2013 2586.20 2155.20 1974.20
Feb. 2013 2585.70 2148.80 1947.90
Mars 2013 2606.30 2156.40 1963.20
April 2013 2596.10 2147.40 1930.50
Mai 2013 2579.10 2138.10 1940.50
Juni 2013 2601.10 2155.10 1969.50
Juli 2013 2623.90 2155.30 1952.70
Aug. 2013 2601.00 2123.50 1921.40
Sep. 2013 2612.60 2172.20 1959.60
Okt. 2013 2616.10 2175.00 1977.20
Nov. 2013 2624.20 2163.40 1976.90
Des. 2013 2598.30 2186.40 1989.70
Jan. 2014 2603.60 2122.10 2026.20
Feb. 2014 2624.10 2159.60 1970.20
Mars 2014 2608.00 2169.80 1998.60
April 2014 2645.30 2203.10 2010.80
Mai 2014 2625.60 2195.60 1986.60
Juni 2014 2625.10 2200.90 2014.80
Juli 2014 2613.60 2150.70 1965.80
Aug. 2014 2639.10 2316.70 2085.50
Sep. 2014 2619.40 2161.40 1962.60
Okt. 2014 2615.30 2187.50 2004.40
Nov. 2014 2622.70 2190.10 2016.60
Des. 2014 2656.70 2234.40 2002.30
Jan. 2015 2641.80 2046.20 1954.30
Feb. 2015 2632.80 2195.30 1973.10
Mars 2015 2642.10 2201.60 1990.60
April 2015 2636.40 2204.10 1991.20
Mai 2015 2655.00 2195.90 1978.20
Juni 2015 2653.90 2239.50 1998.60
Juli 2015 2607.30 2226.70 2013.80
Aug. 2015 2649.50 2291.90 2040.90
Sep. 2015 2656.90 2205.20 1991.50
Okt. 2015 2615.90 2164.00 1958.90
Nov. 2015 2642.40 2203.00 1977.80
Des. 2015 2645.00 2177.50 1998.90
Jan. 2016 2648.40 2214.60 1989.60
Feb. 2016 2650.30 2211.80 2025.40
Mars 2016 2636.00 2194.70 1987.40
April 2016 2632.90 2201.20 1997.90
Mai 2016 2642.10 2182.60 2007.90
Juni 2016 2631.00 2181.10 1978.00
Juli 2016 2640.60 2202.10 2007.90
Aug. 2016 2651.90 2187.80 1973.40
Sep. 2016 2637.00 2207.40 2007.70
Okt. 2016 2657.30 2233.30 2036.70
Nov. 2016 2633.80 2212.00 2031.90
Des. 2016 2605.70 2269.20 2016.00
Jan. 2017 2663.90 2247.40 2027.80
Feb. 2017 2627.10 2200.00 2028.10
Mars 2017 2630.40 2193.70 1998.40
April 2017 2660.80 2212.40 2002.10
Mai 2017 2632.30 2222.80 2030.20
Juni 2017 2641.00 2185.60 2002.90
Juli 2017 2640.20 2198.20 1975.50
Aug. 2017 2649.50 2236.30 2022.20
Sep. 2017 2649.80 2199.30 1991.20
Okt. 2017 2665.60 2203.00 2001.00
Nov. 2017 2662.00 2231.70 2030.60
Des. 2017 2629.00 2202.60 1976.50
Jan. 2018 2673.20 2247.00 2017.60
Feb. 2018 2687.30 2236.30 2005.40
Mars 2018 2676.60 2230.50 2024.90
April 2018 2675.40 2261.40 2045.90
Mai 2018 2690.20 2244.80 1992.20
Juni 2018 2701.30 2265.90 2055.00
Juli 2018 2700.20 2229.40 2023.60
Aug. 2018 2697.10 2259.10 2037.70
Sep. 2018 2707.40 2289.20 2076.00
Okt. 2018 2708.10 2269.60 2047.60
Nov. 2018 2715.30 2276.90 2052.20
Des. 2018 2702.10 2220.50 2051.60
Jan. 2019 2695.40 2270.80 2053.60
Feb. 2019 2712.20 2291.20 2044.70
Mars 2019 2727.70 2281.10 2041.60
April 2019 2716.00 2222.50 2009.90
Mai 2019 2709.60 2267.30 2053.40
Juni 2019 2710.60 2259.90 2039.90
Juli 2019 2750.80 2271.00 2041.30
Aug. 2019 2727.30 2230.20 1996.10
Sep. 2019 2753.70 2286.10 2054.30
Okt. 2019 2728.80 2279.40 2050.80
Nov. 2019 2710.30 2259.60 2029.90
Des. 2019 2761.20 2277.10 2049.40
Jan. 2020 2737.40 2215.30 2027.60
Feb. 2020 2747.20 2275.20 2054.10
Mars 2020 2757.20 2067.30 1852.10
April 2020 2693.50 2109.50 1872.00
Mai 2020 2701.30 2150.80 1904.30
Juni 2020 2686.80 2227.60 2008.90

Nav er hovedkilden til statistikk over permitteringer, men AKU har også informasjon om dette. I og med at det er ulike innsamlingsmetoder og definisjoner vil det være forskjeller i disse tallene fra de to ulike kildene. De som ble permitterte i midten av mars og som ble intervjuet i AKU i siste halvdel av juni og som fortsatt var permitterte da de ble intervjuet sist gang, regnes nå som arbeidsledige i AKU. Vi ser dette i figur 2, der vi nå har en gruppe på 20 000  personer som har vært permitterte i mer enn tre måneder, og som derfor regnes som arbeidsledige i AKU.

En full månedseffekt vil derimot komme i juli, når hele intervjumåneden vil bestå av personer som kan ha vært permittert mer enn tre måneder.

Vi ser også at totalt antall AKU-permitterte i juni var 65 000 høyere enn i februar. Tilsvarende tall for mai er 113 000. Så selv om det fortsatt er mange som er permitterte så har situasjonen, målt i AKU, forbedret seg siden da.

Figur 2. Arbeidsledige og permitterte i AKU, personer 15-74 år. Sesong- og kalenderjusterte rene månedstall i antall personer

Permitterte totalt i AKU Permitterte regnet som arbeidsledig i AKU Arbeidsledige
Juni 2009 3217 1562 87900
Juli 2009 4757 1482 81400
Aug. 2009 3041 1028 88700
Sep. 2009 3357 1048 81900
Okt. 2009 3645 1342 82600
Nov. 2009 7023 3282 98700
Des. 2009 11562 722 88000
Jan. 2010 10465 1425 94100
Feb. 2010 10899 4378 97000
Mars 2010 12179 4992 108100
April 2010 5082 2703 92300
Mai 2010 4633 0 98900
Juni 2010 5214 2021 109000
Juli 2010 3267 1344 91100
Aug. 2010 2632 745 94000
Sep. 2010 3203 1223 98700
Okt. 2010 2537 0 94300
Nov. 2010 3884 747 88600
Des. 2010 3724 673 108000
Jan. 2011 3930 1437 77900
Feb. 2011 7735 951 82500
Mars 2011 6111 1869 89000
April 2011 3887 1046 89400
Mai 2011 3269 891 88600
Juni 2011 3092 1378 91500
Juli 2011 1891 1891 85700
Aug. 2011 2870 1155 94600
Sep. 2011 3661 1842 86700
Okt. 2011 2230 605 97400
Nov. 2011 3836 490 90100
Des. 2011 3173 680 90300
Jan. 2012 4553 643 95800
Feb. 2012 2116 0 92300
Mars 2012 1169 783 69700
April 2012 3704 1071 85200
Mai 2012 1480 723 89900
Juni 2012 2421 1029 81700
Juli 2012 685 0 85900
Aug. 2012 2039 2039 84700
Sep. 2012 3257 503 84800
Okt. 2012 0 0 99000
Nov. 2012 3572 798 92500
Des. 2012 4104 0 97000
Jan. 2013 1250 0 95600
Feb. 2013 3097 1859 102100
Mars 2013 4411 1557 99300
April 2013 1715 0 103200
Mai 2013 2193 1344 102200
Juni 2013 2394 0 97400
Juli 2013 716 0 94600
Aug. 2013 1486 827 112700
Sep. 2013 2080 0 101200
Okt. 2013 0 0 94400
Nov. 2013 2140 0 103600
Des. 2013 1297 0 114600
Jan. 2014 3294 0 105600
Feb. 2014 7052 2052 82900
Mars 2014 1172 0 99400
April 2014 327 327 92800
Mai 2014 2901 2098 86900
Juni 2014 923 0 88900
Juli 2014 2450 658 108100
Aug. 2014 1305 497 94300
Sep. 2014 1442 0 108200
Okt. 2014 1565 0 104700
Nov. 2014 741 0 105300
Des. 2014 5853 0 102300
Jan. 2015 1440 0 114800
Feb. 2015 6073 357 124900
Mars 2015 2121 0 117300
April 2015 3900 1721 120800
Mai 2015 2704 0 118300
Juni 2015 2294 0 131400
Juli 2015 1973 1443 138600
Aug. 2015 856 0 111000
Sep. 2015 6769 2711 128700
Okt. 2015 6060 1248 131800
Nov. 2015 10514 1035 121100
Des. 2015 4206 0 140800
Jan. 2016 7534 1434 134000
Feb. 2016 9331 3436 152100
Mars 2016 3774 436 127700
April 2016 7495 1176 134500
Mai 2016 8103 4851 138900
Juni 2016 4748 1779 126900
Juli 2016 5351 2771 132200
Aug. 2016 790 0 137800
Sep. 2016 2892 1312 127800
Okt. 2016 2144 0 128300
Nov. 2016 4994 0 130300
Des. 2016 5279 1589 109700
Jan. 2017 3823 1851 109500
Feb. 2017 4497 2529 119800
Mars 2017 3467 511 126100
April 2017 2721 2096 124600
Mai 2017 2222 0 127000
Juni 2017 1531 1531 122000
Juli 2017 2764 1421 109600
Aug. 2017 2685 780 112100
Sep. 2017 574 0 114500
Okt. 2017 1871 1213 103900
Nov. 2017 1004 0 108700
Des. 2017 1898 0 119800
Jan. 2018 937 0 104700
Feb. 2018 3526 957 107100
Mars 2018 3684 601 111900
April 2018 3762 1262 111700
Mai 2018 588 0 97200
Juni 2018 916 0 116700
Juli 2018 2009 536 110800
Aug. 2018 908 908 105300
Sep. 2018 0 0 121300
Okt. 2018 1244 725 105900
Nov. 2018 0 0 105800
Des. 2018 1268 585 98200
Jan. 2019 3103 1382 104000
Feb. 2019 1871 851 118900
Mars 2019 1869 616 98100
April 2019 1508 0 84700
Mai 2019 519 235 96000
Juni 2019 423 0 105200
Juli 2019 1424 1424 105500
Aug. 2019 433 0 114700
Sep. 2019 2840 0 99100
Okt. 2019 1074 0 116500
Nov. 2019 545 545 109400
Des. 2019 1755 0 111300
Jan. 2020 1906 0 108800
Feb. 2020 5419 1091 97900
Mars 2020 79152 1177 94900
April 2020 169123 2556 110300
Mai 2020 118368 5541 143800
Juni 2020 69923 19744 138300

«Rene månedstall» gir mer usikkerhet i tallene

For raskere å fange opp endringene som skjer på arbeidsmarkedet under koronakrisen har SSB valgt å publisere rene månedstall fra AKU. Det er stor usikkerhet i de rene månedstallene, noe som er grunnen til at SSB normalt sett ikke publiserer dem. For å gi så gode endringstall som undersøkelsen tillater må vi sammenligne to undersøkelsesmåneder hvor så stor andel som mulig av det samme utvalget av personer deltar. I denne artikkelen med foreløpige sesongjusterte rene månedstall sammenligner vi derfor tall for juni måned med tall for februar. I tillegg så viser vi også sammenligningen mellom februar og mai, for å kunne gi en så sikker som mulig analyse av utviklingen mellom mai og juni.

Rene månedstall er med andre ord forskjellige fra det som normalt publiseres hver måned i statistikkbanken og på statistikksiden , der de sesongjusterte tallene er glattet med 3 måneders glidende gjennomsnitt i etterkant.

I tillegg til månedstallene publiseres det også kvartalsresultater for AKU, på https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku

Om tremåneders glidende gjennomsnitt

Sesongjusterte månedstall fra AKU varierer en god del fra måned til måned. Det skyldes utvalgsusikkerheten og det at ingen personer intervjues i to påfølgende måneder, men i stedet hver 3. måned over to år. Derfor er de sesongjusterte tallene som vi normalt har publisert og som ligger i Statistikkbanken glattet med 3 måneders glidende gjennomsnitt for å dempe støyen. For hver måned forskyves tremånedersperioden med én måned, og det er til enhver tid den midterste av de tre månedene som oppgis som «måletidspunkt». Dette kalles et tremåneders glidende, sentrert gjennomsnitt. Vi viser til denne artikkelen om sammenligning fra måned til måned basert på 3 måneders gjennomsnitt for flere detaljer om den målemetoden.

Ulike definisjoner og måleperioder i AKU og Nav

Hver måned blir det publisert to tall over arbeidsledige i Norge: Det ene blir publisert av Nav og gjelder de som er registrert helt arbeidsledige hos Nav. Det andre blir publisert av SSB og utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen og gjelder alle arbeidsledige, også de som ikke registrerer seg hos Nav.

Ulike innsamlingsmetoder, klassifiseringsregler og måletidspunkt medfører at arbeidsledighetstallene fra AKU kan inkludere personer som ikke har registrert seg hos Nav, eller personer som er registrert på et arbeidsmarkedstiltak eller som yrkeshemmede hos Nav.

På den annen side blir en del personer som er registrert som arbeidsledige hos Nav ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU. Særlig gjelder dette eldre personer med lange ledighetsperioder. Personer som er ufrivillig permitterte (med varighet på inntil 3 måneder) klassifiseres med en gang som arbeidsledige hos Nav, mens de i AKU regnes de som sysselsatte som er midlertidig fraværende i de tre første månedene av permitteringsperioden.

Et månedstall fra AKU er et gjennomsnitt av alle referanseukene som inngår i måneden, mens månedsstatistikken over registrerte ledige hos Nav er opptellinger pr. en dato mot slutten av måneden.   

Sesongjusteringsmetoden endret under koronakrisen

I perioder med uvanlige og store endringer i tallene som under koronaskrisen, så må man ta noen grep fordi det er mye vanskeligere å vite hvilke datapunkter som er tilfeldige utliggere og hvilke som beskriver en eventuell ny normalsituasjon, altså et nytt sesongmønster. Det vil si at under koronakrisen er sesongjusteringsmetoden justert. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen ikke inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Vår håndtering betyr at trendtall om lag følger sesongjusterte tall fra og med mars. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.