Uendra arbeidsløyse

Publisert:

Den sesongjusterte arbeidsløysa var på 5,2 prosent i oktober, uendra frå juli. Talet på sysselsette gjekk opp med 21 000 i løpet av same periode, også dette justert for sesongvariasjonar.

Dette viser sesongjusterte tal frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU) når ein samanliknar oktober (gjennomsnitt av september-november) med juli (gjennomsnitt av juni-august). Desse tala er glatta med eit tre månaders glidande gjennomsnitt fordi AKU er designa for produksjon av kvartalstal. Grunna koronakrisen publiserer SSB likevel ein tabell over reine (ikkje glatta) månadstal lengre ned i artikkelen, saman med ein boks som forklarar meir om skilnaden mellom tremånaders glidande gjennomsnitt og reine månadstal.

Som vist i figur 1 var det ein stor auke i den sesongjusterte arbeidsløysa i løpet av våren 2020, frå eit nivå på under 4 prosent før koronakrisa. I tida etter har arbeidsløysa vore nokså stabil på rundt 5,2 prosent.

Figur 1. Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsløyse, sesongjustert Arbeidsløyse, trend
Okt. 2006 2.9 3.05
Nov. 2006 2.8 2.92
Des. 2006 2.9 2.80
Jan. 2007 2.8 2.70
Feb. 2007 2.7 2.63
Mar. 2007 2.6 2.57
Apr. 2007 2.5 2.53
Mai 2007 2.5 2.50
Jun. 2007 2.5 2.49
Jul. 2007 2.6 2.49
Aug. 2007 2.5 2.50
Sep. 2007 2.5 2.51
Okt. 2007 2.4 2.51
Nov. 2007 2.5 2.50
Des. 2007 2.5 2.48
Jan. 2008 2.5 2.47
Feb. 2008 2.5 2.48
Mar. 2008 2.4 2.51
Apr. 2008 2.4 2.56
Mai 2008 2.6 2.62
Jun. 2008 2.7 2.69
Jul. 2008 2.8 2.76
Aug. 2008 2.8 2.82
Sep. 2008 2.9 2.88
Okt. 2008 3.0 2.92
Nov. 2008 3.1 2.97
Des. 2008 3.1 3.01
Jan. 2009 3.1 3.06
Feb. 2009 3.0 3.11
Mar. 2009 3.1 3.16
Apr. 2009 3.2 3.20
Mai 2009 3.3 3.23
Jun. 2009 3.3 3.24
Jul. 2009 3.3 3.24
Aug. 2009 3.3 3.26
Sep. 2009 3.3 3.30
Okt. 2009 3.4 3.36
Nov. 2009 3.5 3.46
Des. 2009 3.6 3.56
Jan. 2010 3.6 3.66
Feb. 2010 3.9 3.74
Mar. 2010 3.8 3.78
Apr. 2010 3.9 3.81
Mai 2010 3.9 3.81
Jun. 2010 3.8 3.81
Jul. 2010 3.8 3.79
Aug. 2010 3.6 3.75
Sep. 2010 3.7 3.67
Okt. 2010 3.6 3.56
Nov. 2010 3.7 3.45
Des. 2010 3.5 3.34
Jan. 2011 3.4 3.28
Feb. 2011 3.2 3.27
Mar. 2011 3.3 3.30
Apr. 2011 3.4 3.34
Mai 2011 3.4 3.38
Jun. 2011 3.4 3.39
Jul. 2011 3.4 3.38
Aug. 2011 3.4 3.37
Sep. 2011 3.5 3.37
Okt. 2011 3.5 3.39
Nov. 2011 3.5 3.42
Des. 2011 3.5 3.43
Jan. 2012 3.5 3.42
Feb. 2012 3.2 3.39
Mar. 2012 3.1 3.33
Apr. 2012 3.1 3.27
Mai 2012 3.2 3.22
Jun. 2012 3.2 3.20
Jul. 2012 3.2 3.22
Aug. 2012 3.2 3.27
Sep. 2012 3.3 3.34
Okt. 2012 3.4 3.41
Nov. 2012 3.6 3.49
Des. 2012 3.5 3.56
Jan. 2013 3.7 3.63
Feb. 2013 3.7 3.68
Mar. 2013 3.8 3.71
Apr. 2013 3.8 3.73
Mai 2013 3.7 3.73
Jun. 2013 3.6 3.72
Jul. 2013 3.7 3.70
Aug. 2013 3.8 3.69
Sep. 2013 3.8 3.68
Okt. 2013 3.7 3.69
Nov. 2013 3.8 3.69
Des. 2013 4.0 3.67
Jan. 2014 3.7 3.64
Feb. 2014 3.5 3.58
Mar. 2014 3.4 3.53
Apr. 2014 3.4 3.49
Mai 2014 3.3 3.48
Jun. 2014 3.5 3.52
Jul. 2014 3.6 3.59
Aug. 2014 3.8 3.67
Sep. 2014 3.8 3.75
Okt. 2014 3.9 3.82
Nov. 2014 3.8 3.89
Des. 2014 3.9 3.97
Jan. 2015 4.1 4.06
Feb. 2015 4.3 4.15
Mar. 2015 4.4 4.25
Apr. 2015 4.3 4.35
Mai 2015 4.5 4.44
Jun. 2015 4.7 4.52
Jul. 2015 4.6 4.60
Aug. 2015 4.6 4.68
Sep. 2015 4.5 4.75
Okt. 2015 4.6 4.80
Nov. 2015 4.7 4.83
Des. 2015 4.8 4.84
Jan. 2016 5.1 4.82
Feb. 2016 5.0 4.80
Mar. 2016 5.0 4.77
Apr. 2016 4.8 4.77
Mai 2016 4.8 4.78
Jun. 2016 4.8 4.79
Jul. 2016 4.8 4.80
Aug. 2016 4.8 4.77
Sep. 2016 4.7 4.71
Okt. 2016 4.6 4.62
Nov. 2016 4.5 4.52
Des. 2016 4.2 4.45
Jan. 2017 4.1 4.41
Feb. 2017 4.3 4.42
Mar. 2017 4.5 4.44
Apr. 2017 4.5 4.44
Mai 2017 4.5 4.40
Jun. 2017 4.3 4.32
Jul. 2017 4.2 4.20
Aug. 2017 4.1 4.09
Sep. 2017 4.0 4.01
Okt. 2017 3.9 3.97
Nov. 2017 4.0 3.96
Des. 2017 4.0 3.97
Jan. 2018 4.0 3.98
Feb. 2018 3.9 3.98
Mar. 2018 4.0 3.96
Apr. 2018 3.8 3.94
Mai 2018 3.9 3.92
Jun. 2018 3.9 3.89
Jul. 2018 4.0 3.86
Aug. 2018 4.0 3.82
Sep. 2018 3.9 3.78
Okt. 2018 3.9 3.74
Nov. 2018 3.7 3.69
Des. 2018 3.7 3.65
Jan. 2019 3.8 3.62
Feb. 2019 3.8 3.60
Mar. 2019 3.6 3.59
Apr. 2019 3.3 3.60
Mai 2019 3.4 3.64
Jun. 2019 3.6 3.70
Jul. 2019 3.8 3.78
Aug. 2019 3.7 3.85
Sep. 2019 3.9 3.90
Okt. 2019 3.8 3.92
Nov. 2019 3.9 3.91
Des. 2019 3.9 3.87
Jan. 2020 3.7 3.82
Feb. 2020 3.5 3.66
Mar. 2020 3.6 3.72
Apr. 2020 4.1 4.11
Mai 2020 4.6 4.62
Jun. 2020 5.2 5.17
Jul. 2020 5.2 5.21
Aug. 2020 5.3 5.27
Sep. 2020 5.2 5.15
Okt. 2020 5.2 5.20

Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk ned med 35 000 personar frå juli til oktober. NAV og SSB har forskjellige tal på arbeidsløyse mellom anna fordi det er forskjell i innsamlingsmetoder og klassifiseringsregler. Det er særleg ulik behandling av permitterte som forklarer det unormalt store spriket som har oppstått mellom AKU- og NAV-tala gjennom koronakrisa.

Auke i sysselsettinga

Det sesongjusterte talet på sysselsette gjekk opp med 21 000 frå juli (gjennomsnitt av juni-august) til oktober (gjennomsnitt av september-november). Endringa er utanfor feilmarginen og auken kom blant personar 25 år og eldre. Sjølv om det har vore ein auke i sysselsettinga den siste tida er ein likevel ikkje tilbake på same nivå som i perioden før koronakrisa.

Som vist i figur 2 var det eit bratt fall i det sesongjusterte talet på utførte vekeverk våren 2020 med eit botnpunkt i april (gjennomsnitt av mars-mai). Deretter har talet på utførte vekeverk stege og så gått noko ned igjen, men endringa den siste tida må tolkast med varsemd fordi august månad trekker talet på utførte vekeverk opp, som forklart tidlegare.

Figur 2. Sysselsette og utførte vekeverk (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Tal i 1000

Sysselsette, sesongjustert Sysselsette, trend Utførte vekeverk, sesongjustert Utførte vekeverk, trend
Okt. 2006 2384 2383 1852 1845
Nov. 2006 2389 2390 1854 1847
Des. 2006 2392 2395 1845 1847
Jan. 2007 2398 2400 1853 1848
Feb. 2007 2405 2405 1855 1849
Mar. 2007 2407 2411 1853 1853
Apr. 2007 2414 2417 1851 1858
Mai 2007 2424 2424 1851 1863
Jun. 2007 2432 2432 1870 1869
Jul. 2007 2443 2439 1867 1876
Aug. 2007 2444 2447 1873 1883
Sep. 2007 2454 2455 1876 1890
Okt. 2007 2464 2463 1896 1898
Nov. 2007 2474 2471 1909 1905
Des. 2007 2481 2479 1925 1914
Jan. 2008 2488 2487 1927 1922
Feb. 2008 2496 2493 1917 1929
Mar. 2008 2500 2497 1917 1932
Apr. 2008 2501 2500 1924 1934
Mai 2008 2502 2502 1930 1935
Jun. 2008 2505 2505 1928 1935
Jul. 2008 2512 2507 1962 1934
Aug. 2008 2517 2508 1963 1932
Sep. 2008 2510 2510 1960 1931
Okt. 2008 2504 2511 1948 1929
Nov. 2008 2504 2512 1946 1927
Des. 2008 2511 2512 1922 1919
Jan. 2009 2508 2511 1892 1910
Feb. 2009 2510 2510 1885 1901
Mar. 2009 2511 2508 1896 1896
Apr. 2009 2511 2505 1887 1892
Mai 2009 2505 2502 1890 1888
Jun. 2009 2502 2497 1899 1885
Jul. 2009 2497 2493 1901 1881
Aug. 2009 2488 2489 1889 1877
Sep. 2009 2485 2486 1867 1874
Okt. 2009 2482 2484 1850 1871
Nov. 2009 2480 2483 1852 1868
Des. 2009 2483 2482 1864 1872
Jan. 2010 2488 2482 1880 1876
Feb. 2010 2486 2484 1888 1882
Mar. 2010 2481 2486 1883 1883
Apr. 2010 2480 2489 1894 1884
Mai 2010 2494 2492 1887 1886
Jun. 2010 2504 2495 1880 1887
Jul. 2010 2505 2498 1870 1889
Aug. 2010 2503 2501 1874 1891
Sep. 2010 2501 2504 1893 1893
Okt. 2010 2509 2508 1902 1897
Nov. 2010 2508 2512 1905 1900
Des. 2010 2512 2516 1904 1905
Jan. 2011 2513 2521 1915 1910
Feb. 2011 2520 2524 1918 1914
Mar. 2011 2526 2527 1925 1918
Apr. 2011 2533 2531 1935 1922
Mai 2011 2534 2535 1939 1927
Jun. 2011 2540 2540 1927 1932
Jul. 2011 2541 2545 1889 1937
Aug. 2011 2554 2549 1914 1943
Sep. 2011 2552 2552 1942 1948
Okt. 2011 2554 2556 1971 1953
Nov. 2011 2558 2560 1983 1957
Des. 2011 2564 2564 1976 1961
Jan. 2012 2569 2569 1976 1964
Feb. 2012 2574 2574 1960 1968
Mar. 2012 2579 2578 1973 1973
Apr. 2012 2586 2580 1984 1977
Mai 2012 2581 2580 1979 1980
Jun. 2012 2577 2580 1980 1981
Jul. 2012 2577 2581 1976 1981
Aug. 2012 2587 2582 1994 1981
Sep. 2012 2595 2584 1980 1980
Okt. 2012 2594 2586 1979 1979
Nov. 2012 2590 2588 1965 1978
Des. 2012 2588 2589 1972 1972
Jan. 2013 2588 2590 1965 1965
Feb. 2013 2593 2591 1962 1958
Mar. 2013 2596 2593 1947 1956
Apr. 2013 2594 2595 1945 1954
Mai 2013 2592 2598 1947 1953
Jun. 2013 2601 2601 1954 1954
Jul. 2013 2609 2605 1948 1956
Aug. 2013 2613 2609 1945 1960
Sep. 2013 2610 2611 1953 1965
Okt. 2013 2618 2612 1971 1971
Nov. 2013 2613 2611 1981 1976
Des. 2013 2609 2611 1998 1983
Jan. 2014 2609 2612 1995 1989
Feb. 2014 2612 2613 1998 1995
Mar. 2014 2626 2616 1993 1997
Apr. 2014 2626 2619 1999 1998
Mai 2014 2632 2621 2004 1999
Jun. 2014 2621 2622 1989 1998
Jul. 2014 2626 2622 2022 1997
Aug. 2014 2624 2622 2005 1995
Sep. 2014 2625 2623 2018 1993
Okt. 2014 2619 2626 1995 1991
Nov. 2014 2632 2630 2008 1990
Des. 2014 2640 2633 1991 1987
Jan. 2015 2644 2636 1977 1986
Feb. 2015 2639 2638 1973 1985
Mar. 2015 2637 2640 1985 1987
Apr. 2015 2644 2641 1987 1989
Mai 2015 2648 2644 1989 1991
Jun. 2015 2639 2646 1997 1992
Jul. 2015 2637 2647 2018 1992
Aug. 2015 2638 2646 2015 1991
Sep. 2015 2641 2644 1997 1989
Okt. 2015 2638 2643 1976 1988
Nov. 2015 2634 2642 1979 1985
Des. 2015 2645 2641 1989 1989
Jan. 2016 2648 2642 2005 1993
Feb. 2016 2645 2642 2001 1996
Mar. 2016 2640 2642 2004 1994
Apr. 2016 2637 2641 1998 1994
Mai 2016 2635 2640 1995 1996
Jun. 2016 2638 2639 1998 2001
Jul. 2016 2641 2639 1986 2006
Aug. 2016 2643 2640 1996 2011
Sep. 2016 2649 2640 2006 2015
Okt. 2016 2643 2640 2025 2017
Nov. 2016 2632 2640 2028 2019
Des. 2016 2634 2639 2025 2018
Jan. 2017 2632 2638 2024 2016
Feb. 2017 2640 2638 2018 2014
Mar. 2017 2639 2639 2009 2014
Apr. 2017 2641 2640 2010 2012
Mai 2017 2644 2641 2012 2010
Jun. 2017 2637 2642 2003 2008
Jul. 2017 2643 2644 2000 2006
Aug. 2017 2647 2647 1996 2005
Sep. 2017 2655 2651 2005 2005
Okt. 2017 2659 2655 2007 2005
Nov. 2017 2653 2660 2003 2007
Des. 2017 2655 2664 2008 2008
Jan. 2018 2663 2669 2000 2011
Feb. 2018 2679 2673 2016 2015
Mar. 2018 2680 2678 2025 2022
Apr. 2018 2681 2683 2021 2028
Mai 2018 2689 2688 2031 2034
Jun. 2018 2697 2693 2024 2039
Jul. 2018 2699 2698 2039 2042
Aug. 2018 2702 2702 2046 2045
Sep. 2018 2704 2705 2054 2048
Okt. 2018 2710 2707 2058 2050
Nov. 2018 2709 2709 2050 2051
Des. 2018 2704 2710 2052 2050
Jan. 2019 2703 2711 2050 2047
Feb. 2019 2712 2712 2047 2043
Mar. 2019 2719 2714 2032 2041
Apr. 2019 2718 2716 2035 2039
Mai 2019 2712 2719 2035 2038
Jun. 2019 2723 2723 2045 2036
Jul. 2019 2729 2726 2026 2036
Aug. 2019 2744 2729 2030 2037
Sep. 2019 2737 2731 2034 2038
Okt. 2019 2731 2734 2044 2040
Nov. 2019 2734 2737 2043 2042
Des. 2019 2737 2741 2036 2043
Jan. 2020 2749 2744 2044 2044
Feb. 2020 2747 2749 1978 1981
Mar. 2020 2733 2732 1926 1924
Apr. 2020 2717 2715 1876 1877
Mai 2020 2693 2693 1929 1930
Jun. 2020 2688 2688 1982 1981
Jul. 2020 2685 2686 2040 2039
Aug. 2020 2692 2692 2042 2041
Sep. 2020 2705 2705 2031 2033
Okt. 2020 2707 2707 2011 2013

Reine månadstal

Dei sesongjusterte AKU-tala omtala ovanfor er glatta med eit tre månaders glidande gjennomsnitt. Tala som blir omtalt i dette avsnittet er derimot reine (ikkje glatta) månadstal, som normalt varierer mykje frå månad til månad. I forbindelse med den pågåande koronakrisa bruker vi likevel desse tala for å seie noko om effekten av krisa på arbeidsmarknaden. Februar er den siste heile månaden utan nokon effekt frå korona-tiltaka, og vi samanliknar derfor dei siste sesongjusterte reine månadstala med tilsvarande trendtal for februar. Tabellen nedanfor viser at det sesongjusterte, reine månadstalet for sysselsette i november var 49 000 lågare enn tilsvarande trendtal for februar. Tilsvarande var talet på arbeidslause 41 000 høgare.

Tabell 1. Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng

Til tabellen

Meir om glatta og ikkje glatta månadstal

Sesongjusterte månadstal frå AKU varierer mykje frå månad til månad. Dette kjem av utvalsusikkerheita og det at ingen personar blir intervjua i to påfølgande månader, men i staden kvar 3. månad over to år. Derfor er dei sesongjusterte talla som i hovudsak er omtalte i denne artikkelen og som ligger i Statistikkbanken glatta med tremånaders glidande gjennomsnitt for å dempe støyen. Kvar månad kjem det nye tal for den nyaste tremånadersperioden, som blir namngitt etter den midtarste månaden. Dette blir kalla eit tremånaders glidande, sentrert gjennomsnitt. Vi samanliknar tal mellom ikkje overlappande periodar.

For raskare å fange opp endringane som skjer på arbeidsmarknaden under koronakrisa har SSB valt å publisere nokre reine månadstal frå AKU i tillegg til dei glatta nemnt ovanfor. Det er stor usikkerheit i dei reine månadstala, noko som er grunnen til at SSB normalt sett ikkje publiserer dei. For å gi så gode endringstal som undersøkinga tillét, må vi samanlikne to undersøkingsmånader kor så stor del som mogleg av det same utvalet av personar deltar. Tabellen med dei sesongjusterte, reine månadstala i denne artikkelen har derfor med tal for både oktober og november. I tillegg til å samanlikne tal for november med tal for februar samanliknar vi tal for oktober med februar.

Kontakt