Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent

Publisert:

Den registrerte arbeidsledigheten blant helt ledige innvandrere lå på 13,7 prosent i andre kvartal 2020. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent.

Det var 181 400 personer registrert som helt arbeidsledig i andre kvartal 2020. Andre kvartal i denne statistikken har referanseperiode i mai. Blant disse 181 400 var 67 400 innvandrere, mens 114 000 var befolkningen eksklusive innvandrere, viser nye tall fra statistikken Registrerte arbeidsledige blant innvandrere.

Sammenliknet med andre kvartal 2019, er det blitt 121 600 flere registrerte arbeidsledige. Av disse var 42 400 innvandrere og 79 200 fra befolkningen ellers. Tallene tilsvarer en økning på 8,5 prosentpoeng blant innvandrere og 3,4 prosentpoeng blant befolkningen eksklusive innvandrere.

Mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger som følge av koronatiltakene.

Forskjeller etter landbakgrunn

Det er innvandrere fra Afrika som har høyest andel arbeidsledige i andre kvartal 2020 med 18,1 prosent. Innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania er gruppen med lavest ledighet: 8,2 prosent.

Figur 1. Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter landbakgrunn

2. kvartal 2019 2. kvartal 2020
Reg. helt arbeidsledige i alt 2.1 6.4
Befolkningen ekskl. innvandrere 1.5 4.9
Innvandrere i alt 5.2 13.7
Norden 2.1 8.3
Vest-Europa ellers 2.7 9.7
EU-land i Øst-Europa 5.3 14.6
Øst-Europa ellers 4.7 10.9
Nord-Amerika og Oseania 2.0 8.2
Asia 6.0 15.4
Afrika 9.6 18.1
Sør- og Mellom-Amerika 5.1 14.1

Innvandrerne som har hatt den største økningen i andel ledige i løpet av det siste året, som i stor grad kan forklares med koronakrisen, kommer fra Asia og EU-land i Øst-Europa. Disse gruppene hadde en økning med henholdsvis 9,4 og 9,3 prosentpoeng.

Større økning blant menn enn kvinner

Det ble 24 000 flere registrerte arbeidsledige innvandrermenn i løpet av det siste året, mens det var en økning på 18 200 innvandrerkvinner. Dette tilsvarer en økning på 8,7 prosentpoeng blant innvandrermenn i arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, mens for kvinner var økningen 8,1 prosentpoeng.

Blant befolkningen eksklusive innvandrere var det også en større økning for menn. Økningen blant menn var på 3,7 prosentpoeng, men for kvinnene var det 3,0 prosentpoeng.

Oslo hadde høyest ledighet

Det var i Oslo at arbeidsledigheten for innvandrere var høyest i andre kvartal 2020, med 15,1 prosent. Så følger Vestland med 14,2 prosent og Innlandet med 14 prosent.

Figur 2. Arbeidsledige innvandrere i prosent av arbeidsstyrken, etter fylke

1. kv. 2020 2. kv. 2020
Viken 5.6 13.5
Oslo 5.0 15.1
Innlandet 5.5 14.0
Vestfold og Telemark 7.0 13.6
Agder 6.3 12.6
Rogaland 5.5 13.3
Vestland 5.6 14.2
Møre og Romsdal 5.2 12.0
Trøndelag 5.4 12.4
Nordland 5.5 12.1
Troms og Finnmark 3.7 12.0

Det var også Oslo som hadde den største økningen i andel arbeidsledige innvandrere fra første til andre kvartal 2020 med 10,1 prosentpoeng. Fylket med minst økning fra første til andre kvartal var Agder med 6,3 prosentpoeng. Referansemåned for første kvartal var februar 2020.

Kontakt