Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2020, 4. kvartal

Innhold

Arkiv for Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
19. mars 2021 2020, 4. kvartal 2020, 4. kvartal
2. mars 2020 2019, 4. kvartal 2019, 4. kvartal
5. mars 2019 2018, 4. kvartal 2018, 4. kvartal
13. mars 2018 2017, 4. kvartal 2017, 4. kvartal
30. mars 2017 2016, 4. kvartal 2016, 4. kvartal
8. juni 2016 2015, 4. kvartal Nærmere 15 prosent av de sysselsatte er innvandrere
18. juni 2015 2014, 4. kvartal Fortsatt vekst blant sysselsatte innvandrere
26. juni 2014 2013, 4. kvartal Innvandringen ga økt sysselsetting i Norge
20. juni 2013 2012, 4. kvartal Nesten 27 000 flere innvandrere i arbeid
21. juni 2012 2011, 4. kvartal Over 30 000 flere innvandrere i arbeid
28. juni 2011 2010, 4. kvartal Flere sysselsatte innvandrere
22. juni 2010 2009, 4. kvartal Andelen sysselsatte gikk ned i alle grupper
24. juni 2009 2008, 4. kvartal Svak sysselsettingsvekst blant innvandrere
24. juni 2008 2007, 4. kvartal Over 30 000 flere innvandrere i jobb
20. juni 2007 2006, 4. kvartal 60 prosent av innvandrerne er i jobb

For tidligere publiseringer se også: Innvandrere, arbeidstakerstatistikk og Sysselsatte på korttidsopphold.