436217_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
436217
statistikk
2021-03-19T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvregsys, Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2020, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Sysselsatte (20-66 år), etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. 4. kvartal1
2020Endringer siste år
Absolutte tallProsentandel i hver gruppe2019 - 2020
Antall sysselsatteProsentpoeng
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKU’s totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Hele befolkningen2 493 51075,5-20 995-1,0
 
Befolkningen eksklusive innvandrere2 057 97878,1-16 590-0,7
 
Innvandrere i alt435 53265,4-4 405-1,9
Norden42 19478,4-1 111-1,4
Vest-Europa utenom Norden44 91873,081-1,8
EU-land i Øst-Europa125 36671,4-3 443-3,6
Øst-Europa utenfor EU38 80568,381-1,3
Nord-Amerika og Oseania7 30566,965-0,8
Asia118 97258,3-324-1,2
Afrika43 47153,3250-0,8
Sør- og Mellom-Amerika14 50166,4-4-1,7