Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2012, 2. kvartal

Innhold

Arkiv for Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. august 2005 2005, 2. kvartal Stabilt for funksjonshemmede på arbeidsmarkedet
1. mars 2005 2004, 2. kvartal Nær halvparten av de funksjonshemmede er sysselsatte
25. august 2004 2004, 2. kvartal Flere yrkesaktive funksjonshemmede
1. september 2003 2003, 2. kvartal Færre yrkesaktive funksjonshemmede
4. desember 2002 2002, 2. kvartal Halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive
28. mai 2001 2000, 2. kvartal En av to funksjonshemmede er yrkesaktiv