Variabeldefinisjon

Regulativlønn

 
Navn Regulativlønn
Definisjon Lønn i følge lønnsplaner i offentlig sektor, tilnærmet lik avtalt månedslønn i privat sektor.
Gyldig fra 1997-10-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Tellingstidspunktet kan variere for kommunal sektor (oktober, november eller desember). For skoleverk og stat er tidspunktet 1. oktober.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Avtalt månedslønn
Lenket til Statistikkbanktabeller
08146: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07631: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie)
07630: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling (avslutta serie)
07629: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2007) (avslutta serie)
07628: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2007) (avslutta serie)
07627: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
07626: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
05565: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie)
05562: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling (avslutta serie)
05558: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2002) (avslutta serie)
05557: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2002) (avslutta serie)
05556: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie)
04354: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie)
03635: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter skoleslag (avslutta serie)