Variabeldefinisjon

Kontantlønn

 
Navn Kontantlønn
Definisjon Sum alle kontante ytelser i arbeidsforhold.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Kontantlønn er summen av kodene 111, 113, 114, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 139, 140, 141, 144, 149, 151, 161, 912, 913, 914, 949, 961, 971 fratrukket kode 924 i SkDs Lønns- og Trekkoppgaveregister.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv