Variabeldefinisjon

Brutto driftsresultat

 
Navn Brutto driftsresultat
Definisjon Består av bearbeidingsverdi til faktorkostnad fratrukket lønnskostnader
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller