Variabeldefinisjon

Vikar

 
Navn Vikar
Definisjon Omfatter betaling til vikarbyråer og lignende organisasjoner for personale som disse skaffer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv