Variabeldefinisjon

Lønn

 
Navn Lønn
Definisjon Omfatter lønn, feriepenger, honorarer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde AAD - Arbeids- og administrasjonsdep.
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv