Variabeldefinisjon

Deltidsansatt

 
Navn Deltidsansatt
Definisjon Ansatte med stillingsprosent lavere enn 100 regnes som deltidsansatte.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Deltidsansatt
Kodeliste Heltid og deltid