Variabeldefinisjon

Arbeidstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av arbeidstakere i alt

 
Navn Arbeidstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av arbeidstakere i alt
Definisjon Antall sykemeldte arbeidstakere justert for gradert sykemelding i prosent av antall arbeidstakere i alt, på en gitt dato (referansedato) i siste måned pr. kvartal. Antall sykemeldte arbeidstakere justert for gradert sykemelding i prosent av antall arbeidstakere i alt, på en gitt dato (referansedato) i siste måned pr. kvartal. Arbeidstakere med legemeldt sykefravær teller en arbeidstakers sykefravær som skyldes egen sykdom på en gitt dato (referansedato) i siste måned pr. kvartal. Dersom en arbeidstaker har flere fravær, telles kun ett fravær. Dersom arbeidstakeren har gradert sykemelding, som varierer mellom 0,2 og 1, der 1 vil si helt sykemeldt, vil arbeidstakeren telle som mindre enn én. Gradert sykemelding kalles også sykemeldingsgrad eller sykeuføregrad.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.02 - Arbeidsmiljø, sykefravær
Referanse www.ssb.no/sykefratot/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller