Variabeldefinisjon

Arbeidstakere med legemeldt sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt

 
Navn Arbeidstakere med legemeldt sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt
Definisjon Antall sykemeldte arbeidstakere i prosent av arbeidstakere ialt, på en gitt dato (referansedato) i siste måned pr. kvartal. Dersom arbeidstakeren har flere jobber, telles kun én av jobbene. Også kalt sykefraværsandel.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.02 - Arbeidsmiljø, sykefravær
Referanse www.ssb.no/sykefratot/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller