Variabeldefinisjon

Andre inntekter/-kostnader

 
Navn Andre inntekter/-kostnader
Definisjon Omfatter forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader som ikke naturlig faller inn under provisjonsinntekter og forvaltningshonorar. Det kan bl.a. være meglerkurtasje, transaksjonskostnader til depotmottaker, rentekostnader i tilknytning til forvaltningen osv.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller