Variabeldefinisjon

Forvaltningsposter

 
Navn Forvaltningsposter
Definisjon Denne hovedposten omfatter alle de forvaltningsmessige inntekter og kostnader som dekkes av fondets egne midler.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller