Variabeldefinisjon

Overført til/fra optjent egenkapital

 
Navn Overført til/fra optjent egenkapital
Definisjon Er den delen av årresultatet som pr 31.12 som overføres til/fra opptjent egenkapital
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller