Variabeldefinisjon

Netto utbetalt til andelseiere i året

 
Navn Netto utbetalt til andelseiere i året
Definisjon Er det beløpet som netto er utdelt til andelseierne i løpet av året
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller