Variabeldefinisjon

Disponeringer og overføringer

 
Navn Disponeringer og overføringer
Definisjon Viser hvordan årsresultatet er disponert og ermed andre ord lik summen av det som er overført til/fra andelskapitalen, avsatt til utbetaling og overført til/fra annen egenkapital
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller