Variabeldefinisjon

Prisnivåindekser (EU27=100)

 
Navn Prisnivåindekser (EU27=100)
Definisjon En prisnivåindeks er et uttrykk for prisnivået i et gitt land, sett i forhold til ett eller flere andre land. Prisnivåindeksen er definert som kjøpekraftsparitet dividert med valutakurs.
Gyldig fra 2020-06-22
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
Kommentarer Fra 23.june 2020, statistikkbanken 13007 erstatter 10258. Data publiseres med tall for de 27 medlemsland i Europa.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller