Variabeldefinisjon

Prisnivåjustert utgift per innbygger (i PPS)

 
Navn Prisnivåjustert utgift per innbygger (i PPS)
Definisjon Prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift dividert med innbyggertall.
Gyldig fra 2020-06-23
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Prisnivåjustert utgift (i PPS)
Lenket til Statistikkbanktabeller