Variabeldefinisjon

Bygge- og anleggsvirksomhet, omsetningsstatistikk

 
Navn Bygge- og anleggsvirksomhet, omsetningsstatistikk
Definisjon Omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller