Variabeldefinisjon

Fremførbar personinntekt

 
Navn Fremførbar personinntekt
Definisjon Negativ beregnet personinntekt i næring som er fremførbar mot senere års positive personinntekt i næring
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller