Variabeldefinisjon

Antall timeverk

 
Navn Antall timeverk
Definisjon Antall timeverk omfatter det antall arbeidstimer som utføres på arbeidsplassen, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid i referanseperioden. Kortere hvileperioder er inkludert i denne variabelen. Tid brukt til transport mellom hjemmet og arbeidsplassen er ikke inkludert.
Gyldig fra 2005-10-03
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller