Variabeldefinisjon

Salg av driftsmidler

 
Navn Salg av driftsmidler
Definisjon Salg av driftsmidler er beregnet til salgsverdien (erstatningssummen) ved realiseringer av brukte driftsmidler I løpet av året. Verdien er satt til prisen selger mottar eksklusive moms og ikke til bokføringsverdi. Eventuelle transaksjonskostnader skal trekkes fra. Verdijusteringer og annen avhending som ikke vurderes som salg skal ikke tas med. Driftsmiddelet anses som solgt når det er levert til kjøper.
Gyldig fra 2005-10-03
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller