Variabeldefinisjon

Obligasjoner

 
Navn Obligasjoner
Definisjon Obligasjoner er definert som omsettelige standardiserte verdipapirlån med opprinnelig løpetid på over et år. Dette omfatter statsobligasjoner, kommuneobligasjoner og andre obligasjoner utstedt til ihendehaver, med meldeplikt til Norges Bank jf. forskrift av 20. des. 1996. Omfatter også obligasjoner utstedt i Norge av utlendinger, samt obligasjoner utstedt i utlandet av nordmenn eller utlendinger. Videre omfattes ansvarlig lånekapital som er utstedt i form av obligasjoner, samt konvertible obligasjoner.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10180: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr)
09772: Verdipapirfond. Balanse, etter fondstype (mill. kr)
09583: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr)
09470: Verdipapirfondenes eiendeler, etter utstedersektor (mill. kr)
09445: Verdipapirer registrert i VPS. Beholdninger, transaksjoner og avkastning, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr)
08753: Offentlig bruttogjeld, pålydende verdier, etter sektor og finansobjekt (mill. kr)
08217: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg, etter låntakarsektor (avslutta serie)
08148: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr) (avslutta serie)
07511: Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, etter undersektorer og finansobjekt (mill. kr)
07509: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie)
07223: Norges brutto utenlandsgjeld, etter sektor og finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
07206: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie)
07083: Verdipapirer registrert i VPS, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) (avslutta serie)
07017: Finansielle sektorregnskaper. Fordringer og gjeld, etter institusjonell sektor og finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
07016: Finansielle sektorregnskaper. Kreditorsektor, debitorsektor og finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
06723: Verdipapirfondenes eiendeler, etter utstedersektor (mill. kr) (avslutta serie)
06718: Innenlandsk bruttogjeld, etter låntakersektor, kredittkilde og utvalgte valutaslag (mill. kr)
06615: Publikums transaksjoner, etter kredittkilde
06560: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg, etter grupper av låntakarsektorar (talet på emisjonar) (avslutta serie)
06559: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg, etter låntakarsektor (avslutta serie)
06558: Utferding av obligasjonar og sertifikat i utlandet, etter låntakarsektor (talet på emisjonar) (avslutta serie)
05549: Fellesordningen for Tariffestet pensjon. Balanse (1 000 kr) (avslutta serie)
05546: Avtalefesta pensjon (AFP). Balanse (1 000 kr) (avslutta serie)
05164: Finansielle holdingselskaper. Verdipapirer og disponert utlån (mill. kr)
04479: Finansielle holdingselskaper. Balanse (mill. kr)
04423: Offentlig forvaltning med undersektorer. Finansiell balanse pr. 31.12. til pålydende verdi, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04316: Verdipapirfond. Balanse (mill. kr) (avslutta serie)
04190: Fordringer og gjeld overfor utlandet til markedsverdi, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04185: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04183: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04166: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr) (avslutta serie)
04164: Pensjonskasser. Balanse (mill. kr) (avslutta serie)
04087: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie)
04085: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04083: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
03958: Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr)
03744: Utferding av obligasjonar og sertifikat i utlandet, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie)
03711: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie)
03658: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg til pålydande verdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie)