Variabeldefinisjon

Kvadratmeterpris, bolig

 
Navn Kvadratmeterpris, bolig
Definisjon Boligprisen dividert med arealet for primære rom (P-ROM) som er bruksarealet innenfor boligens omsluttede vegger minus boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse http://www.ssb.no/emner/08/02/30/bpi
Statistikk Boligprisindeksen
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for boligtyper - Boligprisindeks
Lenket til Statistikkbanktabeller