Variabeldefinisjon

Forskuddstrekk

 
Navn Forskuddstrekk
Definisjon Forskuddstrekk til Norge. Regulært trekk av trygdeavgift for arbeidstakere som ikke skal skattlegges i Norge er inkludert.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til 2006-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret
Sensitivitet Sensitiv