Skattesstatistikk, kraftverk2005

Innhold

Arkiv for Skattesstatistikk, kraftverk - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. desember 2006 2005 Økning i utlignet skatt for kraftforetakene
31. januar 2006 2004 Endringer i beskatningen av kraftverk
8. desember 2004 2003 Mer skatt for kraftforetakene
18. desember 2003 2002 Reduksjon i utlignet skatt for kraftforetak
20. desember 2002 2001 Kraftig inntektsvekst
21. desember 2001 2000 Dobling i utlignet skatt
19. desember 2000 1999 Mindre utlignet skatt for kraftverkene
24. februar 2000 1998 Økning i utlignet skatt for kraftverkene