5886_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattkraft/aar
5886
Reduksjon i utlignet skatt for kraftforetak
statistikk
2003-12-18T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
skattkraft, Skattesstatistikk, kraftverkSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Skattesstatistikk, kraftverk2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduksjon i utlignet skatt for kraftforetak

Sum utlignet skatt for kraftforetakene utgjorde 3,5 milliarder kroner i 2002. Dette er 757 millioner mindre enn året før.

Hovedtall for kraftforetak. 1998-2002. Millioner kroner

Statistikken omfatter alle etterskuddspliktige som kommer inn under reglene for beskatning av kraftforetak. Dette er alle foretak som eier vannkraftverk eller som er berettiget til uttak av kraft. Foretakene driver ofte annen virksomhet i tillegg til kraftproduksjon, og en betydelig andel av inntektene kommer fra virksomhet utenom produksjon og uttak av kraft.

Halvering av fellesskatten

Samlet skattbar inntekt for kraftforetakene ble mer enn halvert fra 2001 og utgjorde 12,9 milliarder kroner i 2002. Dette medførte at utlignet fellesskatt ble mer enn halvert fra 2001, til 3,6 milliarder kroner. Formuesskatten utgjorde 4 millioner. Dette er også nær en halvering mot året før.

Økning i grunnrenteskatten

Grunnrenteinntekten utgjorde 4,1 milliarder kroner, en økning på 805 millioner fra 2001. Skatt på grunnrenteinntekt utgjorde 1,1 milliarder kroner, en økning på 217 millioner. Grunnrenteinntekten fastsettes for hvert kraftverk etter bestemmelser i skatteloven paragraf 18-3, og er grunnlaget for beregning av grunnrenteskatt til staten.

Stabil naturressursskatt

Naturressursskatten utgjorde 1,6 milliarder kroner i 2002. Dette er om lag samme nivå som tidigere år. Naturressursskatt beregnes på grunnlag av kraftverkets gjennomsnittlige produksjon av elektrisk kraft de siste syv årene. Dette er skatt til kommunene og beregnes etter en sats på 1,1 øre per kilowattime til primærkommunen og 0,2 øre per kilowattime til fylkeskommunen.

Fradrag i skatt

Godtgjørelsesfradraget utgjorde 1,1 milliard kroner i 2002. Dette er en reduksjon på nær 70 prosent fra 2001. Kreditfradraget utgjorde 221 millioner, en reduksjon på 147 millioner kroner. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,5 milliarder, en nedgang på 784 millioner fra 2001.

Tabeller: