5894_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattkraft/aar
5894
Økning i utlignet skatt for kraftverkene
statistikk
2000-02-24T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
skattkraft, Skattesstatistikk, kraftverkSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Skattesstatistikk, kraftverk1998

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i utlignet skatt for kraftverkene

Totalt fikk kraftforetakene en utlignet skatt på 3,4 milliarder kroner i 1998 etter skattefradrag. Dette er en økning på 0,4 milliarder fra året før. Økningen skyldes først og fremst en sterk reduksjon i godtgjørelsesfradraget.

Skattbar inntekt for kraftforetakene ble redusert med 0,6 milliarder kroner fra 10,8 til 10,2 milliarder kroner. Godtgjørelsesfradraget ble redusert fra 0,8 til 0,3 milliarder kroner. Den resterende økningen skyldes en økning i naturressursskatt med 0,1 milliarder.

Fellesskatt

Kraftforetakene hadde utlignet 2,9 milliarder kroner i fellesskatt til staten i 1998, en økning på 24 prosent fra året før. Økningen skyldes omleggingen av skattereglene fra og med inntektsåret 1998. Reglene for stedbunden beskatning for etterskuddspliktige skattytere ble fjernet og satsen for fellesskatt ble hevet fra 21,25 til 28 prosent. Inntektsskatt til kommune og fylkeskommune falt dermed bort.

Naturressursskatt

Kraftverkenes naturressursskatt var 1,5 milliarder kroner i 1998, en økning på 10 prosent fra året før. Naturressursskatt lignes på kraftverkets gjennomsnittlige produksjon av elektrisk kraft de siste syv årene. Dette er en skatt til kommunene og beregnes etter en sats på 1,1 øre per kilowattime til primærkommunen og 0,2 øre per kilowattime til fylkeskommunen. Naturressursskatten samordnes med fellesskatten ved at det gis et fradrag for naturressursskatt. Dette fradraget var på 975 millioner kroner i 1998, og utgjorde dermed 67 prosent av naturressursskatten.

Skatt på grunnrenteinntekt

Kraftforetakene hadde utlignet grunnrenteskatt på 352 millioner kroner i 1998, en økning på 5 prosent fra året før. Dette er en skatt til staten, og grunnlaget fastsettes for hvert kraftverk etter bestemmelser i skattelovens paragraf 19A-4.

Tabeller: