5892_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattkraft/aar
5892
Mindre utlignet skatt for kraftverkene
statistikk
2000-12-19T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
skattkraft, Skattesstatistikk, kraftverkSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Skattesstatistikk, kraftverk1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre utlignet skatt for kraftverkene

Samlet utlignet skatt for kraftforetakene var på 2,7 milliarder kroner i 1999. Dette er en reduksjon på 0,8 milliarder, eller 22 prosent fra året før. Utlignet naturressursskatt til kommunene var uendret i samme periode.

Skattbar inntekt eller grunnlaget for fellesskatten var hele 1,3 milliarder kroner mindre enn i 1998. Fellesskatten ble dermed redusert med 0,3 milliarder kroner samtidig som godtgjørelsesfradraget økte med 0,5 milliarder kroner.

Utlignet naturressursskatt var på 1,5 milliarder kroner, mens skatt på grunnrenteinntekt var på 336 millioner kroner, en svak reduksjon fra året før. Det gis fradrag i fellesskatten for utlignet naturressursskatt. Dette fradraget var på 0,9 milliarder kroner, eller bortimot 60 prosent av naturressursskatten.

Store fylkesforskjeller

Naturressursskatt utlignes på grunnlag av samlet produksjon av elektrisk kraft i inntektsåret og de seks foregående år. Målt i naturressursskatt finner vi de store kraftprodusentene i Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland. Disse utgjorde om lag 20 prosent av alle skattyterne, men sto for halvparten av totalt utlignet naturressursskatt. I Hedmark, Oppland og Buskerud finner vi bortimot halvparten av skattyterne, men bare om lag 15 prosent av utlignet naturressursskatt.

Tabeller: