5884_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattkraft/aar
5884
Mer skatt for kraftforetakene
statistikk
2004-12-08T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
skattkraft, Skattesstatistikk, kraftverkSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Skattesstatistikk, kraftverk2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer skatt for kraftforetakene

Sum utlignet skatt for kraftforetakene utgjorde 4,2 milliarder kroner i 2003. Særskilte kraftskatter utgjorde 3,2 milliarder kroner, en økning på i overkant av 500 millioner.

Statistikken omfatter alle etterskuddspliktige som kommer inn under reglene for beskatning av kraftforetak. Foretakene driver ofte annen virksomhet i tillegg til kraftproduksjon, og en betydelig andel av inntektene kommer fra virksomhet utenom produksjon av kraft.

Økning i grunnrenteskatt

Grunnrenteinntekten utgjorde 6,1 milliarder kroner, en økning på 2 milliarder fra året før. Grunnrenteinntekten fastsettes for hvert kraftverk etter bestemmelser i skatteloven, og er grunnlaget for beregning av grunnrenteskatt til staten. Utlignet grunnrenteskatt utgjorde 1,6 milliarder kroner, en økning på 542 millioner sammenlignet med 2002.

Uendret naturressursskatt

Naturressursskatten utgjorde 1,5 milliarder kroner i 2003. Dette er på samme nivå som tidligere år. Naturressursskatt beregnes på grunnlag av kraftverkets gjennomsnittlige produksjon av elektrisk kraft de siste syv årene. Dette er skatt til kommunene og beregnes etter en sats på 1,1 øre per kilowattime til primærkommunen og 0,2 øre per kilowattime til fylkeskommunen.

Stor spredning

De 10 prosent største skattyterne målt etter utlignet naturressursskatt, fikk utlignet nærmere 72 prosent av samlet naturressursskatt. I den andre enden av skalaen stod de 50 prosent minste for mindre enn 1 prosent av totalt utlignet naturressursskatt.

Hovedtall for kraftforetak. 1999-2003. Millioner kroner

Fellesskatt og fradrag i skatt

Skattbar inntekt for kraftforetakene var på 13,1 milliarder kroner. Dette gav en utlignet fellesskatt på 3,7 milliarder kroner, en økning på 71 millioner eller 2 prosent fra året før. Godtgjørelsesfradraget utgjorde 1 milliard kroner i 2003. Dette er omtrent på nivå med 2002. Kredittfradraget var 120 millioner kroner, en reduksjon på 101 millioner. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,6 milliarder kroner, en økning på 102 millioner. Alle disse fradragene gjøres i utlignet fellesskatt. I tillegg hadde kraftforetakene et fradrag for kostnader til forskning og utvikling på 10 millioner kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsregister for etterskuddspliktige etter ordinær ligning. Da det er innført ny årssyklus med endringer i rutiner og frister for ligning av de næringsdrivende 2003, kan tallene bli endret.

Tabeller: