5888_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattkraft/aar
5888
Kraftig inntektsvekst
statistikk
2002-12-20T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
skattkraft, Skattesstatistikk, kraftverkSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Skattesstatistikk, kraftverk2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig inntektsvekst

Kraftforetakene hadde en skattbar inntekt på 28,9 milliarder kroner i 2001, en økning på hele 10,5 milliarder sammenlignet med året før. Økningen skyldes i all hovedsak en betydelig vekst i mottatt aksjeutbytte.

Hovedtall for kraftforetak. 1997-2001. Millioner kroner

Statistikken omfatter alle etterskuddspliktige som kommer inn under reglene for beskatning av kraftforetak. Dette er alle foretak som eier vannkraftverk eller som er berettiget til uttak av kraft. Foretakene driver ofte annen virksomhet i tillegg til kraftproduksjon, og en betydelig andel av inntektene kommer fra virksomhet utenom produksjon og uttak av kraft.

Skattefradragene mer enn doblet

Samlet fradrag i skatt utgjorde 6,3 milliarder kroner, en økning på 3,8 milliarder fra året før. Fradrag i skatt omfatter godtgjørelsesfradrag, kredittfradrag og fradrag for naturressursskatt. Godtgjørelsesfradraget har vokst i takt med mottatt aksjeutbytte.

Betalte mindre i skatt

Sum utlignet skatt for kraftforetakene utgjorde 4,3 milliarder kroner, eller 300 millioner mindre enn i 2000 som resultat av sterk vekst i skattefradragene. Utlignet fellesskatt før skattefradrag var på 8,1 milliarder kroner, en økning på 2,9 milliarder fra året før. Naturressursskatt var på 1,6 milliarder kroner, mot 1,5 milliarder året før. Naturressursskatt beregnes på grunnlag av kraftverkets gjennomsnittlige produksjon av elektrisk kraft de siste syv årene. Dette er skatt til kommunene og beregnes etter en sats på 1,1 øre per kilowattime til primærkommunen og 0,2 øre per kilowattime til fylkeskommunen.

Utlignet grunnrenteskatt utgjorde 887 millioner kroner, en økning på 93 prosent fra året før. Grunnlaget for grunnrenteskatt fastsettes for hvert kraftverk etter bestemmelser i skattelovens paragraf 18-3, og er skatt til staten.

Tabeller: