5890_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattkraft/aar
5890
Dobling i utlignet skatt
statistikk
2001-12-21T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
skattkraft, Skattesstatistikk, kraftverkSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Skattesstatistikk, kraftverk2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dobling i utlignet skatt

Samlet utlignet skatt for kraftforetakene var på 4,8 milliarder kroner i 2000, en økning på 2,1 milliarder kroner fra året før. Av dette utgjorde naturressursskatten 1,5 milliarder eller om lag det samme som i 1999.

 Hovedtall for kraftforetak. 1997-2000. Millioner kroner

Skattbar inntekt økte med 9,5 milliarder kroner til 18,4 milliarder. Kraftforetakene driver ofte også annen virksomhet i tillegg til kraftproduksjon. Dette kan påvirke størrelsen på skattbar inntekt, fellesskatt og godtgjørelsesfradrag. Utlignet fellesskatt utgjorde 5,2 milliarder kroner.

Naturressursskatt

Utlignet naturressursskatt utgjorde 1 495 millioner kroner, en økning på 38 millioner fra året før. Naturressursskatt lignes på kraftverkets gjennomsnittlige produksjon av elektrisk kraft de siste syv årene. Dette er skatt til kommunene og beregnes etter en sats på 1,1 øre per kilowattime til primærkommunen og 0,2 øre per kilowattime til fylkeskommunen. Det gis fradrag i fellesskatten for utlignet naturressursskatt. Dette fradraget var på 1,3 milliarder kroner i 2000 og utgjorde 90 prosent av naturressursskatten.

Skatt på grunnrenteinntekt

Utlignet grunnrenteskatt utgjorde 460 millioner kroner, en økning på 37 prosent fra året før. Grunnlaget for grunnrenteskatt fastsettes for hvert kraftverk etter bestemmelser i skattelovens paragraf 18-3. Dette er skatt til staten.

Tabeller: