329781
329781
forskning
2017-11-24T08:00:00.000Z
no

Stor spredning i produktiviteten blant virksomheter

Publisert:

Hvor produktive er egentlig virksomheter? Når dette måles, finner man stor spredning: Standardavviket i arbeidsproduktiviteten, målt ved bruttoproduksjonsverdien per timeverk, er typisk i størrelsesordenen 30 til 100 prosent.

– Flere årsaker som kan forklare det store avviket, har vært analysert i litteraturen. For eksempel forskjeller i kvaliteten på ledelsen, ulik bruk av produksjonsfaktorer og konkurransefordeler i markedet.

Det sier Terje Skjerpen, forsker i Statistisk sentralbyrå. Han forteller at også målefeil kan være en viktig forklaring bak den store spredningen i arbeidsproduktivitet.

– Men det har vært veldig lite forskning for å identifisere hvor stor del av denne spredningen som faktisk skyldes målefeil, sier han.

Nå har han og forskerkollegaene Diana-Cristina Iancu og Thomas von Brasch i SSB dykket ned i materien for å finne svarene selv. Resultatet er studien Productivity Dispersion and Measurement Errors.

– Vår analyse, som ser på utviklingen i næringsmiddelindustrien, produksjon av trelast og varer av tre samt trykkeriindustrien i årene 2000-2014, er med på å forsterke inntrykket av at forskjellen i produktivitet blant virksomheter faktisk er veldig stor. Forskningen vår indikerer at kun om lag fire prosent av den målte spredningen i produktivitet kan spores tilbake til målefeil, sier Skjerpen.

Kontakt