Statistikkområde

Virksomheter, foretak og regnskap: Eierskap og roller

Alt innhold for delområdet eierskap og roller

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Veksten i antall etablerere flater ut

  Antall etablerere av aksjeselskaper falt med 1,1 prosent fra 2018 til 2019. For kvinnelige etablerere var det en økning på 1,7 prosent, mens antall mannlige etablerere av aksjeselskaper falt med 1,9 prosent.

  Artikkel
 • Utbytte på 514 milliarder kroner

  Aksjonærene mottok et utbytte på 514 milliarder kroner i 2019. Dette er en nedgang på 7 prosent fra det rekordstore utbyttet i 2018.

  Artikkel
 • Fleire kvinner i styre og leiing

  Gjennom heile 2000-talet har delen av kvinner i styre og leiing av norsk næringsliv auka jamt, men sakte. Vi ser at denne tendensen varer ved frå 2019 til 2020, både når det gjeld kvinnedelen i styrer og kvinnedelen av dei som er daglege leiarar i...

  Artikkel
 • Relational capital

  Rapporter 2019/36

  Finnes det et nettverk av styremedlemmer i Norge, og kan det være en fordel for et foretak å være med i et nettverk med andre foretak?

  Publikasjon
 • Økningen i utdelt utbytte fortsetter

  Aksjonærene opplevde rekordstort utbytte også i 2018 og mottok utbytte på hele 537 milliarder kroner.

  Artikkel
 • 7 av 10 AS har berre menn i styret

  Dei siste 10 åra har kvinnedelen av styrerepresentantar og daglege leiarar i aksjeselskap (AS) auka lite, men jamt. Men framleis har 71 prosent av aksjeselskapa berre mannlege styrerepresentantar.

  Artikkel
 • Utbetalt utbytte når nye høyder

  Aksjonærer mottok rekordstort utbytte for 2017. Over en tredjedel av aksjonærer som eide aksjer ved utgangen av året, mottok utbytte.

  Artikkel
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  "Dette er kvinner og menn i Norge" gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.

  Publikasjon
 • Økt andel gründere blant innvandrerne

  Samfunnsspeilet 3/2017

  Hva skiller innvandrerne fra de forskjellige landene når det gjelder hva slags enkeltpersonforetak de setter i gang med, og hvor godt firmaene klarer seg?

  Artikkel
 • Økt andel gründere blant innvandrerne

  Hva skiller innvandrerne fra de forskjellige landene når det gjelder hva slags enkeltpersonforetak de setter i gang med, og hvor godt firmaene klarer seg?

  Artikkel
 • Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner investerer i aksjer

  Hver åttende person eide aksjer ved utgangen av 2016. To av tre aksjeeiere var menn.

  Artikkel
 • Størst del kvinner i styre og leiing i Nord-Noreg

  Fordelinga mellom mannlege og kvinnelege styrerepresentantar i aksjeselskap har vore nesten uendra dei siste åra. Best er kvinnene representert i Finnmark der 23 prosent av styremedlemmane i aksjeselskapa er kvinner. Troms og Nordland følgjer dere...

  Artikkel
 • Smir mens jernet er kaldt

  Laber stemning i norsk næringsliv satte ingen stopper for virkelystne entreprenører i 2015. Rekordmange gründere brettet opp ermene i fjor.

  Artikkel
 • Facts about entrepreneurship in Norway

  Rapporter 2013/52

  Den typiske entreprenør er en mann som har vært i yrkeslivet i 13-14 år og har ofte bakgrunn fra naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Mens nye foretak generelt, også entreprenørforetak, vokser raskere enn de etablerte, står nye f...

  Publikasjon
 • Gründerånd blant innvandrere

  Samfunnsspeilet 2012/5

  Artikkel