Utbetalt utbytte når nye høyder

Publisert:

Aksjonærer mottok rekordstort utbytte for 2017. Over en tredjedel av aksjonærer som eide aksjer ved utgangen av året, mottok utbytte.

Aksje- og allmennaksjeselskap utbetalte rekordhøye 414 milliarder kroner i utbytte i 2017. Dette er det største samlede utbyttet siden aksjestatistikkens oppstart i 2004. Et betydelig utbytte gikk også ut av Norge: Utenlandske investorer mottok et beløp i overkant av 96 milliarder kroner.

Størst økning i ikke-finansiell sektor

Utbytterekorden innebærer en 18,6 prosent økning fra 2016. Ser vi nærmere på mottakerne av utbyttet, var det sektoren for ikke-finansielle foretak som fikk størst oppgang i mottatt utbytte på 31,1 prosent sammenlignet med året før. Ideelle organisasjoner mottok 231 millioner kroner mer i 2017, noe som tilsvarer en økning på tilnærmet 12 prosent.

Norske husholdninger mottok 55,7 milliarder kroner utbytte i 2017. Norske menn mottok 4,5 ganger mer utbytte enn norske kvinner. Dette på tross av at forholdstallet mellom antall mannlige og kvinnelige aksjonærer er to til en. Størst var forskjellen i aldersgruppen 60-69 år, hvor menn mottok utbytte på 10,7 milliarder kroner mot kvinnenes beskjedne 1,9 milliarder.

Utbytte til utlandet går stort sett til Europa

Utenlandske aksjonærer økte sitt utbytte med over 17 milliarder kroner og fikk så mye som 96,1 milliarder kroner. Av dette gikk hele 17 av 20 kroner til aksjonærer i europeiske land. Nederland og Sverige mottok mest med henholdsvis 24,9 og 19,7 milliarder kroner. Begge land opplevde betydelig økning, mens utbetalingene til Storbritannia og Tyskland gikk ned sett i forhold til 2016. Av de utenlandske aksjonærene som eide aksjer ved utgangen av 2017, var det rundt 44 prosent som hadde mottatt utbytte dette året. Til sammenligning var det rundt 36 prosent av tilsvarende norske aksjonærer som mottok utbytte.

Figur 1. Mottatt utbytte for norske og utenlandske aksjonærer, 2004 - 2017

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Norge 129.0 205.3 115.7 166.9 197.4 97.6 106.6 126.8 158.2 232.7 240.4 290.8 269.4 316.7
Utland 35.4 50.6 66.3 69.3 95.4 70.4 61.0 67.3 73.5 72.1 89.0 71.8 79.0 96.1

Næringen med energiselskap leverer sterke utbytter

Fordelt etter næring er det Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning som hadde den største økningen i utbetalt utbytte. Selskap i denne næringen utbetalte 19,2 milliarder kroner mer i 2017 enn 2016, noe som tilsvarer en økning på 187 prosent. Jordbruk, skogbruk og fiske gjør det også bra med en økning på 4,9 milliarder kroner i utbetalt utbytte (83 prosent). Totalt sett var det selskap i næringen Bergverksdrift og utvinning som stod for den største andelen av utbetalt utbytte i rekordåret med 74,7 milliarder kroner.

Kontakt